Skip to main content

Målgruppe: Alle gymnasiale uddannelser

Undervisere: Kristine Lund Andersen, Stinna Straagaard

Tidspunkt: Aftales med rekvirenten (3-6 timer)

Tid, sted og pris: Kurset udbydes som skolebaseret kursus. For nærmere aftale kontaktes Anne Bang-Larsen, tlf. 61 999 139, email: anneb@sdu.dk

Formål:
Lektier har en lang tradition i skolen, og deres omfang og indhold diskuteres kontinuerligt. Skal eleverne overhovedet have lektier for? Hvor mange skal de have for? Skaber lektier ulighed? Er lektier motiverende eller demotiverende? Uanset vinklen, så er lektier noget både elever og undervisere må forholde sig til i gymnasieskolen. Men hvordan klædes man som underviser på til at give lektier for? Megen lektieforskning fokuserer på lektiers hvad og hvorfor og særligt med et elevperspektiv, men ikke på deres hvordan og altså lærerens håndtering af lektier. Det gør vi. Vi ser på, hvordan der snakkes ’lektisk’, og hvordan man som underviser sprogligt møder sine elever gennem lektieanvisninger i fx Lectio.  Vi afsøger derfor lektiers didaktiske potentiale ud fra et sprogligt perspektiv og er nysgerrige på den mulighed, nedskrevne lektier rummer for ikke blot at instruere i, hvad der skal forberedes, men også for at fremvise et fag og et læringssyn samt skabe en relation, forforståelse og forventning til undervisningen.

 

Indhold:
På kurset får du viden om, hvordan lektieanvisninger kan udtrykkes og anvendes i et lærerfagligt perspektiv. Du præsenteres for forskellige variationer af lektieanvisninger og deres udtryk for derefter at kunne kvalificere egne didaktiske overvejelser omkring, hvordan du selv anvender lektieanvisninger i praksis. På kurset arbejdes der ikke normativt med ’den rigtige’ eller ’den bedste’ lektieanvisning, men i højere grad undersøgende og reflekterende omkring, hvordan lektieanvisninger formuleres. Vi fokuserer på at skabe gennemsigtighed og videndeling på lektieanvisningsområdet, som hidtil har været meget sparsomt belyst. Derudover skal vi dykke ned i, hvordan fag og fagsyn kan kobles på lektieanvisningerne og altså undersøge, hvordan lektierne ikke blot er et møde mellem underviser og elev, men faktisk også mellem fag og elev.

 

Arbejdsform:
På kurset arbejder vi tæt på praksis med øvelser, cases og diskussioner med baggrund i deltagernes erfaringer og behov.

Sidst opdateret: 24.04.2023