Skip to main content

Formål

Det kan være både inspirerende og arbejdsbesparende at anvende IT og e-ressourcer i undervisningen og i læringsprocesserne. Kurset lægger vægt på den praktiske anvendelse og på, hvordan man fremadrettet selv kan arbejde videre med IT. Målet er ikke at lære en masse nye programmer, men at se på mulighederne i de programmer, som de fleste undervisere og elever allerede kender. Hovedfokus bliver derfor mere på didaktik end på teknik.

Indhold

Didaktik – ikke teknik

PowerPoint, Google Drev, modeller, elektroniske kompendier, screencast og simple programmer med mange muligheder – Lær at gøre nye ting med kendte programmer.

  • Lær hvordan du laver PowerPoints dynamiske, så den lineære struktur brydes. Hvordan man nemt laver en interaktiv PowerPoint, som eleverne selv arbejder med. Hvordan du bruger slidemaster til at lave et mere personligt design til de enkelte hold. Og få fif til at gøre arbejdet med PowerPoints nemmere og hurtigere.
  • Lær hvordan google drev kan bruges til differentieret skriftligt arbejde. Lær hvordan Google slide kan anvendes til at gøre elevpræsentationer nemmere at arbejde med – for dig og eleverne. Lær at lave et google site (hjemmeside) og hvordan eleverne kan bruge hjemmesider i det faglige arbejde.
  • Lær hvordan du kan bruge fx screencast til mundtlig feedback på skriftlige afleveringer. Hvordan du nemt laver flipped classroom præsentationer til eleverne. Hvordan screencast kan bruges til elevproduktioner – fx en mundtlig aflevering.

Arbejdsform

Oplæg med efterfølgende gruppe- og individuelt arbejde. Kurserne har karakter af en workshop. Medbring derfor pc og gerne noget undervisningsmateriale, som du skal bruge umiddelbart efter kurset.

Målgruppe

Enhver som ønsker didaktisk inspiration til at arbejde med og anvende IT på en didaktisk måde i undervisningen. Der er ingen krav om specifikke IT-kundskaber.

Underviser lektor Jan Foged, Hasseris Gymnasium, ekstern lektor ved IKV – Syddansk Universitet

 

Institut for Design, Medier og Uddannelsesvidenskab

  • Campusvej 55
  • Odense - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 1000

Sidst opdateret: 01.01.2023