Skip to main content

Symposion

Foredragsforeningen Symposion arrangerer foredrag som henvender sig til alle der interesserer sig for filosofiske emner. Foreningen har rod hos Filosofi på Syddansk Universitet, men er økonomisk uafhængig og har egen bestyrelse.

Symposions formål

Foreningens formål er at præsentere et bredt udsnit af de personer som beskæftiger sig med filosofi i Danmark. Det kan være instituttets egne medarbejdere, medarbejdere ved andre filosofiske institutter i Danmark eller personer uden for det fagfilosofiske miljø hvis arbejde ikke desto mindre er af filosofisk karakter. Desuden skal foreningen være et forum for diskussion og skabe kontakt mellem filosofimiljøet på instituttet og andre filosofiinteresserede, samt være et samlingspunkt for de filosofistuderende på de forskellige årgange og undervisere ved Filosofi på SDU.

Symposions form

Filosofi fungerer bedst i fællesskab, og Symposion håber på at kunne styrke fællesskabet på filosofistudiet og blandt alle filosofiinteresserede. Symposions arrangementer har derfor både en faglig og social karakter. Diskussionen af de faglige oplæg er fri og alle deltager på lige fod, uanset faglige kvalifikationer. Derudover er der efter foredragene som regel en glidende overgang til mere selskabeligt samvær og forfriskninger.

Foredragsholderne modtager normalt intet honorar; entreen dækker transportudgifter m.m.

Foreningen er primært drevet af studerende ved filosofi på SDU, der varetager planlægning og afholdelse af foredrag. Har du spørgsmål, forslag til emner eller er du interesseret i at være med, er du velkommen til at skrive til et af bestyrelsens medlemmer.

Medlemmer:

 

Underviserrepræsentant:

Aktuelt program:

23. februar kl. 19: Professor Mikkel Gerken: Folk Epistemology

23. marts kl. 19: Lektor emeritus Jørgen Hass: Frihed og Fremmedgørelse

20. april kl. 19: Lektor Jan Faye: The Biological and Social Dimensions of Human Knowledge

Nærmere information om lokale følger.

Pris: 25 kr. Der er mulighed for at købe drikkevarer.

Sidst opdateret: 13.10.2023