Skip to main content

Sufficiency and Capability: On the Ideal of Distributive Justice

Bevillingshaver: Lasse Nielsen
Periode: 2015-2022

Projektet er et selvstændigt forskningsprojekt indenfor politisk filosofi støttet af Det frie forskningsråd, rådet for kultur of kommunikation, under deres daværende Sapere Aude program.

Projektet undersøger filosofien omkring fordelingsretfærdighed i lyset af tilstrækkelighedsprincippet og kapabilitetsteorien. Tilstrækkelighedsprincippet kan udfoldes på forskellig vis men siger generelt, at en fordeling er uretfærdig hvis nogen har mindre end tilstrækkeligt af relevante goder og muligheder. Her står tilstrækkelighedsprincippet i kontrast til traditionel lighedsteori, som knytter retfærdighed til en lige fordeling. Hvad der så er ”tilstrækkeligt” må videre udfoldes. Her bidrager kapabilitetsteorien ved at definere tilstrækkelighed som den effektive frihed til en række centrale og værdifulde menneskelige funktioner. Projektets hovedbidrag har været at udforme et ideal om retfærdighed baseret på en grundidé om individuel frihed fra skadelige, tvingende omstændigheder [freedom from duress], som bygger på en både objektiv og pluralistisk værdiopfattelse. Projektet har involveret forskningsophold på King’s College London, Universidad Pompeu Fabra Barcelona og har et planlagt ophold på Stanford University.