Skip to main content

18 millioner kroner til forskning i metangas

Med en Advanced Grant fra Det Europæiske Forskningsråd (ERC) skal professor Bo Thamdrup fra Biologisk Institut de næste fem år undersøge metankredsløbet i et nyt forskningsprojekt, der bærer navnet Novamox.

Af Henrik Gautier, henga@sdu.dk, 31. marts 2016

Metangas er både et brændstof – fossilt eller som biogas – og en af de kraftigste drivhusgasser i miljøet og for eksempel mere end tyve gange kraftigere i sit bidrag til drivhuseffekten end CO2. Gassen udledes dels naturligt som “sumpgas” fra vådområder og dels som følge af menneskelig aktivitet som olie- og gasudvinding, og fra rismarker og kvæg, men i takt med globale temperaturstigninger vokser også frigivelsen af metangas fra undergrunden.

”Vi skal undersøge processerne i den anaerobe metanoxidation, altså hvordan metan kan nedbrydes af mikroorganismer under iltfrie forhold, for bedre at forstå metankredsløbet. Hvad er det for organismer, der kan omsætte metan, hvordan gør de det, hvor lever de, og hvor meget metan kan de forbruge? I et langsigtet perspektiv vil det for eksempel give os en langt større viden om, hvordan udslip af metangas fra vådområder påvirkes af klimaændringer, og hvordan vi kan fjerne eller kontrollere metanudslip i forskellige systemer,” siger Bo Thamdrup.

Projektet Novamox er grundforskning, men rummer samtidig perspektiver for andre forskningsprojekter, hvor Bo Thamdrup sammen med kolleger forsker i at omdanne CO2 til metangas ved hjælp af strøm og dermed energiproduktion uden fossile brændstoffer.

”Det var en rigtig god nyhed,” siger Bo Thamdrup om de 18 millioner kroner fra ERC og fortsætter:

”Forløbet er foregået i to trin, og selv om jeg i efteråret fik besked om, at ansøgningen var gået videre i processen, følte jeg mig på ingen måde sikker på noget. Så jeg er meget glad og ser frem til at komme videre med projektet,” lyder det fra en tilfreds Bo Thamdrup.

Redaktionen afsluttet: 31.03.2016