Skip to main content

2,5 mio. kr. til forskning i bakteriel resistens

Casper Steinmann, postdoc ved Institut for Fysik, Kemi og Farmaci, har modtaget to bevillinger fra Det Frie Forskningsråd.

Af Birgitte Svennevig, , 11-01-2016

Bakteriel resistens over for antibiotika er et stigende problem i verden. Den bakterielle resistens opstår, fordi bakterier producerer enzymer, de såkaldte beta-lactamaser, der nedbryder antibiotika såsom penicillin.

"Hvis vi skal gøre os håb om at kunne designe nye og bedre antibiotika, der ikke bliver nedbrudt af beta-lactamase, så vi stadigvæk kan behandle bakterielle infektioner, er det nødvendigt, at vi kender mekanismen for hvordan penicillin (og andre lignende molekyler) binder til beta-lactamase. Hvis vi kender mekanismen bag, kan vi potentielt set designe nye molekyler der ikke bliver nedbrudt", siger Casper Steinmann.

Stadig et åbent spørgsmål

Casper Steinmanns projekt søger at bestemme, baseret på avancerede computermodeller og beregninger, hvordan mekanismen bag denne binding til beta-lactamase fungerer. Det er stadigvæk et åbent spørgsmål.

For at gøre disse beregninger mulige kræves computermodeller, som er yderst præcise, men som kan anvendes til mange tusinde beregninger på store biomolekylære systemer.

I Steinmanns projekt formuleres og anvendes en metode, der opfylder netop disse krav. Hermed vil det være muligt at anvende meget præcise metoder til nøjagtig bestemmelse af, hvordan beta-lactamase binder eksempelvis penicillin i forhold til andre lignende molekyler.

Forskningsprojektet hedder Overcoming the computational barrier of predicting accurate binding energies with fragment-based methods.

Den ene bevilling er en postdoc-bevilling på 2.010.816 kr., og den anden, som gives som Sapere Aude: DFF-Forskertalent 2015, er på 499.824 kr.

Foto: Skovdal.dk/Stine Christiansen.

Redaktionen afsluttet: 11.01.2016