Skip to main content

Havets marsvin er hurtigst til at høre

Alle pattedyr kan høre – men det er ikke en sans, de udvikler lige hurtigt. Marsvin er de hurtigste til at færdigudvikle høresansen. Det er overstået på et døgn, tyder ny forskning på. Til sammenligning kan der gå år, før menneskets hørelse er helt færdigudviklet.

Af Birgitte Svennevig, , 02-03-2017

Der går formentlig ikke ret meget mere end et døgn, før et nyfødt marsvin (Phocoena phocoena) har udviklet sin hørelse fuldt ud. Det er hurtigere end noget andet undersøgt pattedyr.

- Hørelse er marsvinets vigtigste sans, og det giver god mening, at en nyfødt unge bruger sin energi på at få den til at fungere optimalt hurtigst muligt, mener biolog Magnus Wahlberg fra SDU, der står bag undersøgelsen sammen med kollegerne Lara Delgado-García fra SDU og Jakob Højer Kristensen fra Fjord&Bælt i Kerteminde.

Undersøgelsen er offentliggjort i tidsskriftet Journal of Comparative Physiology A.

Pattedyr fødes ikke med fuldt udviklet hørelse. Der kan gå uger, måneder og ligefrem år, før hørelsen hos forskellige pattedyr er fuldt udviklet. Landlevende pattedyr er længst tid om at udvikle fuld hørelse.

Katte og kaniner er måneder om at udvikle fuld hørelse

F. eks. er marsvin (altså dem på land) uger om det. Katte, ørkenrotter, kaniner, mink, flagermus og rotter er måneder om det. Og mennesket kan være år om at udvikle høresansen helt 100 pct.

- Et nyfødt marsvin har brug for en god hørelse for at være i kontakt med sin mor og for at lære at orientere sig ved hjælp af ekkolokalisation, siger Jakob Højer Kristensen.

Forskerne undersøgte hørelsen hos to nyfødte (1-4 dage gamle) og tre voksne marsvin, hhv. født og hjemmehørende i Fjord&Bælts bassiner. De voksne blev undersøgt for at have noget at sammenligne med.

- Der var ikke nævneværdig forskel på de nyfødtes og de voksnes hørelse, siger Lara Delgado-García, som forsvarede sin Ph.d. ved SDU i september sidste år.

Måske samme fænomen hos andre hvaler

Alle andre undersøgelser af pattedyrs hørelse har vist, at nyfødte hører meget lidt eller ligefrem intet. Dette skyldes, at hørelsen slet ikke er færdigudviklet, men at den stadig foregår efter fødslen.

Mennesket er i stand til at høre noget lige efter fødslen – og også før fødslen -, men der kan gå år før sansen er færdigudviklet (Mennesket er generelt lang tid om at blive færdigudviklet, både hvad andre sanser og motorik angår).

Eftersom marsvins hørelse færdigudvikles så hurtigt, kan man formentlig forvente at se samme fænomen hos andre tandhvaler, der lever på samme måde og hvis unger har samme behov for at bruge lyd til at kommunikere med deres mor og orientere sig med. Der findes ca. 80 forskellige arter af tandhval.

Hjælpe marsvin i trafikkerede vande

Marsvin er ekstremt afhængige af deres hørelse for at kunne orientere sig. Denne evne kan blive forstyrret, når de færdes i trafikkerede farvande, hvor der er baggrundsstøj fra f. eks. vindmøller. Hvis biologerne forstår hvordan marsvin  hører og bruger ekkolokalisering, kan de hjælpe med f. eks. at udvikle vindmølleparker, der tager hensyn til marsvinene.

Ref: Journal of Comparative Physiology A. February 2017, Volume 203, Issue 2, pp 121–132: Precocious hearing in harbour porpoise neonates.


Mød forskeren

Lektor Magnus Wahlberg, Sound Communication and Behaviour Group, Biologisk Institut. Har fokus på forskning i vandlevende dyrs hørelse.

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 02.03.2017