Skip to main content

Man ved hvad man har ...

Ny forskning viser, at fjordterner ikke får noget ud af at danne par med den samme partner hele livet. Alligevel bliver de sammen.

Af Birgitte Svennevig, , 05-01-2017

Mange fuglearter er monogame. Det gælder især arter, der lever længe og når begge forældre deltager i opfostringen af ungerne. Ifølge videnskabelige teorier burde der være flere fordele ved at være monogame.

- Der er en teori, der siger, at chancerne for at få flere unger kan forbedres ved at vælge den rigtige partner for livet, siger Fernando Colchero, lektor, Institut for Matematik og Datalogi og Max Planck Odense Center on the Biodemography of Aging.

Sammen med kollegerne Maren Rebke fra Avitec Research og Max Planck Institute for Demographic Research i Tyskland og Peter H. Becker fra Institute of Avian Research ”Vogelwarter Helgoland” i Tyskland har han udviklet en statistisk model, der har analyseret observationer af fjordterner i Banter See i Wilhelmshaven.

Terner mødes hvert år

Med modellen kunne forskerne rekonstruere de faser, som fuglene følger hvert år: Overlevelse, beslutning om at reproducere sig selv, vælge en partner og producere unger.

Resultaterne er offentliggjort i tidsskriftet Proceedings of the Royal Society B.

Hvert år mødes fjordterner på seks kunstige øer ud for den tyske kyst for at parre sig og udruge unger. At parre sig med den samme partner hvert år burde have nogle fordele.

Singlelivet er usikkert

- En enlig fjordterne kan ikke være sikker på at finde en mage eller redeplads, når den ankommer til kolonien. Så monogami giver mening, og ifølge visse teorier burde det give øget ynglesucces at være et fast par. Vores forskning viser imidlertid, at der ikke er nogen meningsfulde fordele forbundet med at have en fast partner, siger Fernando Colchero.

Studiet viser, at monogame terner ikke får flere flyveklare unger end terner, der leder efter en ny partner, når ynglesæsonen sætter ind. Nogle monogame par bliver endda sammen, selvom de ikke har fået nogen unger overhovedet i den foregående sæson.

Men hvorfor bliver ternerne sammen med en dårlig partner hele livet i stedet for at søge lykken med en ny partner og måske få flere og sundere unger?

Kun få ledige mager

- Vi tror det er et spørgsmål om tilgængelighed. Chancen for at finde en ny partner i en fjordternekoloni er meget lille. Kun få fugle er ledige, når ynglesæsonen starter. De er kun ledige, fordi deres mage er død, eller fordi de lige er blevet kønsmodne, siger Colchero.

Studiet viser, at ternerne danner livslange partnerskaber med den første mage, de møder som kønsmoden.

- Det er ikke pardannelsen i sig selv, der har betydning for fjordternernes reproduktionssucces. I stedet ser vi, at alderen spiller en stor rolle. Eftersom ternerne danner par så snart de er kønsmodne, ser vi alle disse jævnaldrende par i kolonien , siger Colchero.

Du ved, hvad du har – ikke hvad du får. Det gælder også for terner.

Paper reference:
Rebke, M.; Becker, P.H.; Colchero, F. (2017) Better the devil you know: common terns stay with a familiar partner although pair duration does not affect breeding output. Proceedings of the Royal Society, B 20161424. 

Mød forskeren

Fernando Colchero er lektor ved Institut for Matematik og Datalogi og Max-Planck Odense Center on the Biodemography of Aging.

Kontakt

Forskning i et langt og godt liv

Max Planck O er et tværfagligt og internationalt samarbejde mellem forskere indenfor demografi, epidemiologi, medicin, biologi, matematik og statistik. Centerets mål er at fremme nyskabende forskning, som skal forsøge at finde de grundlæggende årsager til et langt liv med godt helbred samt analysere de konsekvenser, som et aldrende samfund vil have, både for den enkelte og på politisk plan.

Læs mere

Redaktionen afsluttet: 05.01.2017