Skip to main content
Forskningsfinansiering

IMADA oplever stærk succes med hjemtag af forskningsmidler

I det forgangne halvår er det lykkedes IMADA at søge og få en række afgørende forskningsbevillinger. Senest har Novo Nordisk Fonden bevilget 46,2 millioner kroner til Daniel Merkles projekt MATOMIC.

Af Mikkel Linnemann Johansson, , 24-06-2021

Ifølge institutleder Martin Svensson er IMADA helt generelt midt i en god udvikling, men det seneste halve år er det særligt værd at bemærke hjemtaget af eksterne midler.

- Konkurrencen om eksterne midler er benhård, men vi har stærke forskere og stærke forskningsgrupper, som står godt i denne konkurrence, siger han.

Eksempelvis har Vivek Shende fået bevilget ca. 40 millioner kroner fordelt på tre bevillinger.

Og 7. juni offentliggjorde Novo Nordisk Fonden, at Daniel Merkle ville modtage en bevilling på 46,2 millioner kroner til projektet Mathematical Modelling for Microbial Community Induced Metabolic Diseases (MATOMIC).

Forskningsprojektet flugter med en af de store forskningstrends netop nu inden for forståelse af menneskers sundhed: Hvilken betydning har sammensætningen af bakterier i vores tarme for vores helbred?

- Det er en helt fantastik bevilling til Daniel Merkle. Konkurrencen var virkeligt hård, men projektet rammer perfekt ind i Daniels høje ekspertise, og han står i spidsen for et rigtigt stærkt internationalt konsortium, siger Martin Svensson.

Han påpeger, at de i forbindelse med ansøgning fik rigtigt god hjælp fra fakultetets team Eksterne Relationer. Derudover gav et udvalg af professorer fra fakultetet grundig feedback til Daniel Merkle lige op til interviewet med fonden.

Samarbejdet betyder, at IMADA’s forskere kommer ind i nogle stærke netværk og konsortier – et vigtigt aspekt i instituttets udvikling.

- Og så kan vi se, at der fra fonde, myndigheder, virksomheder og generelt i samfundet, er en stigende bevidsthed om og et fokus på vores ekspertområder inden for matematik og datalogi. Et fokus som skærpes i takt med den samfundsmæssige og teknologiske udvikling, siger Martin Svensson.

Den seneste tids udvikling har stor betydning for instituttet. Både i form af anerkendelse og synlighed for både forskerne og IMADA.

- Men mest af alt muliggør midlerne udfoldelsen af spændende forskningsprojekter, ansættelse af ph.d.-studerende og postdocs samt indkøb af udstyr, rejser, konferencer og meget andet, slutter Martin Svensson.

Ansvarlig for siden: Det Naturvidenskabelige Fakultetssekretariat

Redaktionen afsluttet: 24.06.2021