Skip to main content
DA / EN
Bevillinger

NAT-forskere trækker fire prestigefyldte bevillinger fra Villum

Ved årets uddeling af Villum Young Investigators er hele fire ud af femten modtagere forskere fra Det Naturvidenskabelige Fakultet på SDU.

Af Mikkel Linnemann Johansson, , 23-01-2020

- Først vil jeg gerne sige tillykke til vores fire forskere, siger dekan Marianne Holmer.

Villum Young Investigators er en bevilling, der dækker en femårig periode, som finansieres med mellem 7 og 10 millioner kroner.

- Det er meget velfortjent af vores forskere. Samtidig er det en imponerende bedrift, at vi som fakultet kan stå med hele fire af de femten forskere fra landets tekniske og naturvidenskabelige fakulteter, som Villum Fonden har valgt at støtte med dette virkemiddel i år, siger dekanen.

De fire NAT-forskere, der har modtaget bevilling er:

Professor Fabrizio Montesi fra Institut for Matematik og Datalogi med projektet Choco: Choreographies for Connected IT Systems

I dag gør samfundet omfattende brug af computernetværk i digitale virksomheder, sundhedsydelser, kommunikation og underholdning. Korrekt programmering af disse vigtige systemer er udfordrende, hvilket hindrer fremskridt og kan udgøre en fare for vores velfærd.

Dette projekt vil undersøge en ny videnskabelig metode til at sikre, at forbundne computersystemer følger passende "koreografier" af pålidelige og sikre dataudvekslinger.

Bevillingen vil finansiere to postdocs og en ph.d.-studerende.

Adjunkt Carolin Löscher fra Biologisk Institut med projektet Marine geoengineering: A tool to mitigate climate change?

Stigende koncentration af carbon dioxid (CO2) har ført til global opvarmning, stigende surhed i havet og tab af biodiversitet.

Dette projekt vil teste, om tilføjelse af mineraler til havet kan bruges til at mindske klimaændringer, ved at teste potentialet af mineralers egenskaber til at absorbere CO2 og dermed stabiliser pH i havet.

Legatet vil finansiere to postdocs, en ph.d.-studerende, en tekniker og vil yderligere gøre det muligt for køb af udstyr samt være en del af internationale felt kampagner.

Lektor Astrid Eichhorn fra Institut for Fysik, Kemi og Farmaci med projektet Probing the quantum nature of gravity

Denne forskning vil undersøge tyngdekraftens kvanteegenskaber for at forstå de grundlæggende egenskaber ved en naturkraft, der ikke kun spiller en vigtig rolle i vores hverdag, men styrer universet som helhed.

I dette forskningsprogram zoomes ind på kvantestrukturen af rumtiden med den matematiske analog til et mikroskop og de første skridt tages mod at bygge en bro til observationer i partikelfysik og sorte huller.

Bevillingen vil finansiere to ph.d.-studerende og to postdocs.

Ph.d. Erik Hedegård fra Institut for Fysik, Kemi og Farmaci med projektet The virtual enzyme lab: boosting advanced biofuels

Opdagelsen af enzymet lytic polysaccharide monooxygenase (LPMO), ændrede grundlæggende vores syn på hvordan naturen nedbryder biomasse, med store potentielle følger for biobrændselproduktion. Ikke desto mindre er mekanismen LPMO anvender endnu ikke kortlagt.

Dette projekt vil udvikle nye teoretiske modeller til at forudsige LPMOs funktion - og dermed hvordan de kan anvendes effektivt i produktion af biobrændsel.

Bevillingen kommer til at finansiere en ph.d.-studerende og en postdoc.

Redaktionen afsluttet: 23.01.2020