Skip to main content
DA / EN
Naturfagsdidaktik

En god fortælling hjælper i matematik-undervisningen

Professor Claus Michelsen kan godt lide at digte små universer, som hans matematik-opgaver kan udspille sig i, når han laver undervisningsmateriale. Nu er han klar med nyt materiale.

Af Birgitte Svennevig, , 24-02-2020

Larry og Harry er i Rusland, hvor Putin forærer dem syv babushka-dukker. Det er ikke starten på en vits, men rammen for en matematikopgave, digtet af professor og undervisnings-entusiast Claus Michelsen fra Laboratorium for Sammenhængende Uddannelse og Læring (LSUL) på Syddansk Universitet, SDU.

Det er mere involverende at gå ind i en matematik-opgave, som udspiller sig i en fortælling. Det kan være en fortælling, som er realistisk og direkte relevant for eleverne eller – som her – tydeligvis er opdigtet.

Claus Michelsen, Professor

– Harry og Larry har eksisteret i mit univers og i mine opgaver i mange år, og denne gang møder de Putin, som ikke er sjov, når han bliver vred. Jeg hygger mig rigtigt meget med at digte de her historie, siger Claus Michelsen.

Kan Larry og Harry undgå Putins raserianfald?

Opgaven er rettet mod de ældste klasser i folkeskolen og indgår i hæftet Matematik Med Øvelser.

Og hvor kommer matematikken så ind i Larrys og Harrys Putin-krise? Jo, de mister den ene dukke, og hvis Putin ikke skal opdage denne respektløse behandling af hans gave og få et raserianfald, er der brug for at regne på blandt andet højde og rumfang for at skabe en tro kopi af den mistede dukke, som kan fremvises, når Putin kommer på gen-besøg i Danmark.

Andre opgaver handler for eksempel om, hvordan Olav kan sætte det bedste volleyball-hold; hvor meget Agnes kan gøre sig håb om at tjene, hvis hun beslutter sig for at leje et lokale og give guitar-undervisning; og hvordan betjent Poulsen alene ved at studere fodaftryk kan finde frem til højden på den person, der i løbet af natten ganske anonymt har renoveret byens drikkevandsfontæne.

Input fra skolelærere i Faaborg-Midtfyn Kommune

Claus Michelsens arbejde med at finde nye måder at involvere eleverne i matematik-opgaverne på, har fået input fra et samarbejde med 12 folkeskole- og gymnasielærere i Faaborg-Midtfyn Kommune.

– Matematik kan godt være for isoleret i undervisningen. Vi vil sætte den ind i en ramme, som eleverne kan relatere til, siger Claus Michelsen.

For ham handler det grundlæggende om, at børn og unge skal lære at matematisere deres omgivelser; altså at blive i stand til at beskrive, forstå og analysere omgivelserne.

– Vi står over for en lang række udfordringer, som matematikken er et stærkt redskab til at forstå og løse – for eksempel klimakrisen, så der er brug for, at flere kan bruge matematik, mener han og peger i øvrigt også på hele beskæftigelsesproblematikken; at der er mangel på arbejdskraft med matematiske kompetencer.

En serie af undervisningsmateriale

Hæftet med Larry, Harry og de andre indgår i en serie, der udgives af LSUL under titlen Laboratorium for matematikundervisning. Laboratorium for matematikundervisning er et resultat af projektet Laboratorium for Matematikundervisning (LabMat), der har været støttet af en bevilling fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje.

Arbejdet i LabMat videreføres i LSUL's nye store bevilling på 9 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden og Region Syddanmark til Laboratorium for integreret STEM undervisning og læring (LabSTEM). LabMat er et projekt, der gennem systematisk og målrettet udviklingsarbejde skal styrke børn og unges kompetencer og færdigheder i matematik fra folkeskole til ungdomsuddannelser.

Udviklingsarbejdet omfatter både didaktik, undervisningsforløb med læremidler, workshopaktiviteter og efteruddannelsestiltag, hvor uddannelsesforskere, fagprofessionelle og lærerstuderende inden for rammen af autentiske undervisningsmiljøer afprøver, udveksler og evaluerer nye undervisningsinitiativer matematik i fællesskab.

Også matematik i daginstitutioner

Claus Michelsen er leder af centret Laboratorium for Sammenhængende Uddannelse og Læring, der er et strategisk forsknings-, udviklings- og uddannelsessamarbejde mellem Det Naturvidenskabelige Fakultet på SDU samt professionshøjskolerne UCL og UC Syd.

LSUL samler eksperter, studerende og praktikere inden for inden for matematik, naturfag og teknologi fra dagtilbud til videregående uddannelser og fokuserer på forskning, udvikling og uddannelse inden for science og teknologi-området i uddannelsessystemet.

Mød forskeren

Claus Michelsen er professor og leder af Laboratorium for Sammenhængende Uddannelse og Læring.

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 24.02.2020