Skip to main content

2 mio. kroner til mere dybhavsforskning

Professor Ronnie N. Glud, Biologisk Institut, har modtaget 270.000 euro til forskning i bl.a. Atlanterhavets dybhavs-økosystemer

Professor Ronnie N. Glud, Biologisk Institut, har modtaget 270.000 Euro fra ATLAS Consortium, som er et projekt finansieret af The European Commission under Horizon 2020.

Atlas Consortium er et partnerskab bestående af multinationale industrier, små og mellemstore virksomheder, stater og akademiske institutioner, og det har til formål at vurdere Atlanterhavets dybhavs-økosystemer og marine genetiske ressourcer for at sikre en bæredygtig, blå vækst.

Ronnie N. Glud og hans gruppe bliver en del af arbejdspakken Functional Ecosystems, som skal undersøge hvordan havbunds-økosystemer fungerer på det biogeokemiske plan.

ATLAS Consortium består af 25 partnere fra 12 universiteter, fem små og mellemstore virksomheder, fire statslige myndigheder og fire nationale forskningscentre. Partnerne kommer fra Danmark, Belgien, Canada, Frankrig, Tyskland, Irland, Holland, Norge, Portugal (inkl. Azorerne), Spanien, England og USA.

ATLAS er en forkortelse af “A trans-Atlantic assessment and deep-water ecosystem-based spatial management plan for Europe”.

Redaktionen afsluttet: 24.11.2015