Skip to main content

Udsolgt kursus skal lære forskere at bruge supercomputere

Supercomputere kan også virke uoverskuelige på forskere. SDU har succes med kursus i, hvordan man bruger dem.

Danmark har lige fået en ny supercomputer og er dermed med i rækken af lande, der kan tilbyde forskere virkelig tung regnekraft. Supercomputeren står på SDU, og i næste uge afholder SDU et kursus for forskere i, hvordan man bruger en supercomputer.

Kurset er fyldt op, og der kommer 47 forskere fra 12 forskellige lande for at følge det. Det retter sig mod forskere, der arbejder med molekyler, og som gerne vil lære hvordan de kan optimere deres forskning ved at bruge supercomputere. De fleste deltagere er yngre forskere på ph.d. eller postdoc niveau.

”Selv for forskere kan det være svært at få et klart billede af, hvad man egentlig kan bruge en supercomputer til. Det får de på dette kursus – og så bliver de også uddannet i en række specifikke værktøjer, som de kan bruge på supercomputere”, siger en af kursuslederne, Jacob Kongsted, professor ved Institut for Fysik, Kemi og Farmaci, SDU.

Det strander ofte, når en forsker selv forsøger at lave en simulering

En kernekompetence hos supercomputere er, at de kan lave komplekse simuleringer. En simulering kan f. eks. være et værdifuldt redskab for en forsker, der har konstrueret et nyt protein og har brug for at undersøge, hvordan det fungerer i en celle. Det kan en simulering vise på ekstremt detaljeret atomart niveau – og derudover kan forskeren undgå kostbare og tidskrævende laboratorieforsøg. 

”Ofte går forskere selv i gang med at lave simuleringer, men mange går i stå, for det er en meget omfattende opgave. På dette kursus får deltagerne en række redskaber og teknikker, så de bliver trænet i at lave simuleringer på en supercomputer”, siger lektor Ilia Solov’yov, den anden kursusleder.

Kurset hedder Computational Biophysics Workshop, og det afholdes 12. – 16. oktober på SDU.

Supercomputeren på SDU drives af Syddansk Universitet samt Danish E-Infrastructure Cooperation i partnerskab med Aarhus Universitet og Aalborg Universitet. Der er fire årlige ansøgningsfrister for at få tildelt regnetid på computeren.

Kontakt

Professor Jacob Kongsted. Telefon: 6550 2304. Email: kongsted@sdu.dk
Lektor Ilia Solov’yov. Telefon: 6550 2532. Email: ilia@sdu.dk

Ansvarlig for siden: Birgitte Svennevig

Redaktionen afsluttet: 08.10.2015