Skip to main content

Kødædende dinosaurer daskede rundt i Tyskland

For 142 mio. år siden daskede to rovdinosaurer afsted i adstadigt tempo på en strandbred i det, der nu er Tyskland. Deres efterladte fodspor er blevet analyseret af en biolog, der nu kan give et indblik i de to jægeres for længst afsluttede liv.

Den ene er stor, den anden er lille. De har ikke travlt, de nærmest dasker afsted, mens de afsætter deres fodspor i det våde sand. Af og til skrider de lidt, fordi det er svært at stå fast i vådt sand, men de holder kursen og fortsætter lige ud.

Et par gange må den lille op i trav for at indhente den store. Deres gennemsnitshastighed ligger på 6,3 km/timen for den stores vedkommende og 9,7 km/timen for den lille. Det er markant langsomt for en kødædende dinosaur, der kan nå op på mere end 40 km i timen, når den løber.

Disse og andre detaljerede oplysninger om to dyr, der levede for ca. 142 mio. år siden, blev den 10. juli fremlagt på XIII Annual Meeting of the European Association of Vertebrate Paleontologists i Opole, Polen af Pernille Venø Troelsen, biolog fra Syddansk Universitet, der har skrevet speciale om en række dinosaur-fodspor i Tyskland.

Biologer bidrager med anden viden end geologer

De ca. 50 fodspor blev udgravet i perioden 2009-11 i Bückeberg-formationen i Tyskland, ca. 50 km fra Hannover i Münchehagen, hvor der gennem mere end 200 år er fundet flere forskellige spor og serier af spor.

De pågældende serier af spor har tidligere været underlagt en række forskellige geologiske undersøgelser, men Pernille Venø Troelsen er den første, der grundigt undersøger fodsporene som biolog, og det bidrager med en helt anden type viden end de geologisk baserede undersøgelser.

”Som biolog kan jeg bidrage med viden om bl.a. individernes adfærd”, forklarer Pernille Venø Troelsen.

På baggrund af fodsporene har hun bl.a. konstateret, at de to dyr målte hhv. 1,6 m og 1,1 meter i hoftehøjde, og at der formentlig er tale om to rovdinosaurer af arten Megalosauripus.

Den lille har af og til krydset benene på sin vej, og det kan der iflg. Pernille Venø Troelsen være forskellige grunde til: Måske mistede den balancen, fordi det var det glat eller der var kraftig pålandsvind, måske fandt den fødeemner, der skulle undersøges, eller måske var det for at holde sig tæt på den store.

”Hvis det er tilfældet, kan der være tale om to sociale dyr, måske en forælder og unge”, mener Pernille Venø Troelsen.

Dinosaurer var sociale dyr

Flere og flere fund peger efterhånden på, at flere dinosaur-arter var sociale dyr, der jagede i flok og tog sig af deres unger, efter de var blevet udklækket.

Det kan dog ikke fastslås, om sporene fra den lille og den store er afsat samtidig.

”Der er måske mange år imellem, og så afspejler de måske snarere to dyr, der tilfældigt har været i samme område. Vi kan også se, at en andenæbs-dinosaur (Iguanodon) har krydset deres spor på et eller andet tidspunkt, så der har været en vis trafik i området.”

Disse rovdinosaurer var adrætte jægere, der gik og løb på to ben. De havde ca. samme størrelse som velicoraptorerne, som mange har set i filmen Jurassic Park.

Der er fundet dinosaurfodspor i flere europæiske lande. Især i England, Nordtyskland og Spanien er der fundet hundredevis af fodspor fra rovdinosaurer, der er 140-145 mio. år gamle, altså fra samme geologiske periode som de fodspor, Pernille Venø Troelsen har undersøgt. 

 

Illustrationer
Foto af megalosauripus-figur. Credit: Pernille Venø Troelsen.

False color foto af megalosauripus fodspor. Farveskalanen viser, hvor dybt fodsporet går ned i underlaget. Fodsporet er sat af den lille dinosaur. Credit: Pernille Venø Troelsen.

Illustration af de to sporserier. T3 er sat af den store dino. T2 er sat af den lille. De går mod SØ. Credit: Pernille Venø Troelsen.

Kontakt
Biolog Pernille Venø Troelsen, tlf. 2988 1522, e-mail: troelsen_4@hotmail.com.

Redaktionen afsluttet: 10.08.2015