Skip to main content

Pris for forskning i genopladelige batterier

Adjunkt Dorthe Bomholdt Ravnsbæk, Institut for Fysik, Kemi og Farmaci, har modtaget prisen L’Oreal-UNESCO For Women In Science for sit arbejde med genopladelige batterier.

Det er 8. gang, prisen uddeles til kvindelige forskere under 40 år, der har gjort banebrydende opdagelser indenfor naturvidenskabelige fag. Med prisen, der blev overrakt af H.K.H. Prinsesse Marie, følger 100.000 kr.

Dorthe Bomholdt Ravnsbæks forskningsprojekt har til formål at udvikle nye typer af genopladelige batterier, baseret på billige og lettilgængelige materialer som magnesium og aluminium. Disse batterier vil være betydeligt billigere og mere energirige end den nuværende litiumbatteri-teknologi.

Men for at kunne udvikle batterier baseret på magnesium og aluminium kræves nye optimerede elektrodematerialer. Det er desuden nødvendigt at få bedre kendskab til hvordan materialernes fysiske og kemiske egenskaber indvirker på batteriets effektivitet. Dette vil Dorthe Bomholdt Ravnsbæks forskning forsøge at afdække.

Der er i år tre modtagere af L’Oreal-UNESCO For Women in Science-prisen. Prisen uddeles i samarbejde med den danske UNESCO-nationalkommission og Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.

Ifølge indstifterne er baggrunden for prisen, at der mangler kvinder i dansk forskning.

”Naturvidenskabelig forskning er stærkt domineret af mænd på de danske universiteter. På trods af, at næsten lige mange kvinder og mænd får en ph.d., så er kun hver sjette forsker kvinde, og kun et ud af ti professorater er besat af en kvinde. Siden 2001 er andelen af kvindelige professorer steget fra tre til 11 pct., men kønsfordelingen i den akademiske verden er stadig alarmerende, og derfor er der brug for at sætte fokus på kvinder i dansk forskning og deres resultater,” hedder det i en pressemeddelelse.

Foto: Maria Randima Sørensen

Ansvarlig for siden: Birgitte Svennevig

Redaktionen afsluttet: 11.05.2015