Skip to main content

3,3 mio. kr. til forskning i molekylære mekanismer bag brystkræft

Postdoc Rasmus Siersbæk, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, har modtaget 3,359 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden til at forske i brystkræft.

Postdoc Rasmus Siersbæk, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, har modtaget 3,359 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden til at forske i brystkræft.

Hvert år rammes ca. 5.000 kvinder af brystkræft i Danmark, hvilket gør denne kræftsygdom til den mest almindelige type af kræft hos kvinder.

I de fleste patienter med brystkræft findes der et bestemt protein i kræftknuden, som ny forskning har vist, formentlig spiller en vigtig rolle under progressionen af sygdommen, dvs. under udviklingen af endokrin resistens og dannelsen af metastaser.

Proteinet er en såkaldt østrogenreceptor, og Rasmus Siersbæks forskningsprojekt har til formål at undersøge de molekylære mekanismer, hvorigennem funktionen af østrogenreceptoren ændrer sig i fremskredne stadier af brystkræft.

”Det vil give os ny basal molekylær indsigt i progressionen af brystkræft, og det vil give nye potentielle muligheder for klinisk intervention”, siger Rasmus Siersbæk.

Selve forskningsprojektet udføres på University of Cambridge.

 

Redaktionen afsluttet: 08.05.2015