Skip to main content

Nyt EU-forskningsprojekt skal undersøge, om vi bliver syge af nanopartikler

13,4 mio. kr. fra EU skal give os mere viden om, hvorvidt nanopartikler af metaller kan blive optaget i hjernen og udgøre en potentiel trussel mod folkesundheden.

I takt med at samfundet anvender flere og flere nanopartikler, udsættes den menneskelige organisme for et stadigt stigende antal af dem. Mange af dem er metal-nanopartikler, som bliver optaget af kroppen og passerer videre til hjernen.

Et nyt forskningsprojekt skal nu – blandt meget andet – undersøge, om virkningen af nanopartikler i humane neurale celler kan kaste nyt lys over forståelsen af neurologiske sygdomme som Parkinsons sygdom.

Det er lektor, ph.d. Frank Kjeldsen fra Institut for Biokemi og Molekylær Biologi på Syddansk Universitet, der er modtager af et Consolidator Grant på 1,8 mio. euro fra European Research Council.

Metaller findes naturligt i menneskekroppens proteiner

”Projektet handler om, hvordan metaller interagerer med proteiner. Set fra et biologisk synspunkt er interaktioner mellem metaller og proteiner essentielle. Metaller findes for eksempel i en tredjedel af alle humane proteiner. Ved at forstå og efterligne disse metalloproteiners kemi kan vi forbedre en lang række analysemetoder, som kan bidrige til en større forståelse af biologien. På samme tid kan udbredelsen af nye nanometal-produkter potentielt set være en trussel med folkesundheden”, siger Frank Kjeldsen.

For at undersøge om, og i givet fald hvordan, nanometal påvirker den menneskelige hjerne, vil Frank Kjeldsen og hans kolleger lave en biologisk model for blod-hjerne-barrieren, som i laboratoriet kan påvirkes med forskellige metal-nanopartikler.

 

”Et særligt fokusområde vil være at belyse, om virkningen af nanopartikler i humane, neurale celler kan kaste nyt lys over forståelsen af neurologiske sygdomme som Parkinsons sygdom. Vi vil undersøge dette ved hjælp af avanceret massespektrometri, mikroskopi og biokemiske analyser”, siger han.

Projektets indsats leveres af et samarbejde mellem en lang række stærke forskningsgrupper, både på SDU og andre danske og internationale forskningsinstitutioner.  

 

ERC Consolidator Grant Projekt title: Formation and Characterization of Protein Post-Translational Modifications and Assessment of Cellular Responses by Application of Metals in Biological Systems (forkortes METALS).

 

Kontakt Frank Kjeldsen frankk@bmb.sdu.dk. Telefon 6550 2439

Læs også
Nu forstår vi bedre Parkinsons sygdom
Bombardementet af kemikalier i vores hverdag fortsætter: Nu advarer eksperter også mod nanopartikler 

 

Redaktionen afsluttet: 24.02.2015