Skip to main content

Bakterier skal producere fremtidens ressourcer

I dag koster det dyrt på forureningskontoen og i forbruget af sjældne metaller at have store kemiske fabrikker til at fremstille vigtige produkter som fx plastik, dyrefoder og brændstof. Postdoc Amelia-Elena Rotaru mener, at bakterier kan erstatte en del af den kemiske produktion på fabrikkerne, og hun får nu støtte af NovoNordisk.

Bakterier har en fantastisk evne til at omdanne stoffer. De kan fx tage organisk stof ind i den ene ende og spytte metangas ud i den anden, de kan omdanne sukker til syre og vand til ilt, og de kan bruge elektricitet til at omdanne CO2 til butanol.

”Det er denne evne til at anvende elektricitet til at danne et værdifuldt produkt som butanol, jeg gerne vil arbejde videre med. Jeg ser en mulighed for at få bakterier til at lave andre produkter, der traditionelt involverer brugen af fossile brændstoffer og/eller kostbare metalliske katalysatorer, der sætter fart i processerne. Det kan fx være byggesten til dyrefoder og plastik”, siger Amelia-Elena Rotaru.

Med NovoNordisk-stipendiet på 2,5 mio. kr. får hun mulighed for over de næste tre år at forske i dette område.

Bakterierne skal fodres med strøm

”Projektet handler om at bruge biologiske værktøjer til at skabe værdifulde produkter. Vi vil tage overskudsstrøm fra vedvarende energikilder som fx vindmøller og solceller og fodre bakterier med den, så de kan omdanne elektriciteten til værdifulde og brugbare produkter”, forklarer Amelia-Elena Rotaru.

Helt specifikt vil hun studere bakterien Clostridium ljungdahlii og dens evne til at omdanne elektricitet.

”Jeg vil forsøge at forbedre bakteriens evne til at udnytte elektricitet til at omdanne CO2 til nyttige stoffer, og det skal bl.a. ske ved at ændre på dens DNA. Vi kan også sætte nye stofskifte-mekanismer ind i bakterien og dermed bestemme, hvilke stoffer, den skal producere. Det helt nye i dette projekt er at ændre på bakteriens celle-overflade, så vi kan forbedre dens evne til at øge indtaget af elektroner fra vedvarende strømkilder.”

Projekttitel MICROBIAL CHEMICAL PLANTS: harnessing microbial metabolism for the production of valuable chemicals.

Kontakt Amelia-Elena Rotaru, Postdoc, FNU Research Fellow, Nordic Center for Earth Evolution (NordCEE). arotaru@biology.sdu.dk, tlf. 2156 3044.

Læs også

Redaktionen afsluttet: 15.04.2015