Menu

Ledelse og administration

Det Naturvidenskabelige Fakultets Ledelsesgruppe består af dekanen, prodekanen for uddannelse, sekretariatschefen og fakultetets institutledere.

Derudover har fakultetet en række kollegiale råd, nævn og udvalg, som bidrager til at sikre medinddragelse og dialog vedrørende faglige og administrative spørgsmål.

Administrationen af fakultetet er organiseret med et fakultetssekretariat, der betjener fakultetets studerende, medarbejdere og ledelse. Fakultetssekretariatet arbejder med strategi- og udviklingsopgaver, yder administrativ support for fakultære ledelses- og driftsopgaver og løser særlige juridiske opgaver. Endvidere har sekretariatet også opgaver vedrørende uddannelsesudvikling og -kvalitet.

Fakultetssekretariatets åbningstider

Mandag-torsdag: 9.00 - 15.00
Fredag: 10.30 - 15.00

Kontakt fakultetssekretariatets medarbejdere

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies