Skip to main content

Ledelse og administration

På disse sider finder du oplysninger om organiseringen af Det Naturvidenskabelige Fakultets ledelse og administration.

Ledelse

Den øverste leder på Det Naturvidenskabelige Fakultet er dekanen, som også er en del af universitetets direktion. Dekanen har det overordnede faglige og økonomiske ansvar for fakultetets drift og udvikling.

Fakultetsledelsen, som udgør fakultetets daglige ledelse, består ud over dekanen af fakultetets prodekan for uddannelse, lederne af fakultetets fire institutter og sekretariatschefen. Alle væsentlige beslutninger af betydning for hele fakultetet – herunder økonomi og fælles indsatser – bliver taget af fakultetsledelsen.

Administration

Fakultetssekretariatet understøtter fakultetets ledelse, forskning og uddannelse med sekretariatsbistand og administrative opgaver inden for bl.a. HR, økonomi, studieadministration og kommunikation.

Råd, nævn og udvalg

En række råd, nævn og udvalg på fakultetet bidrager til at sikre rådgivning, medinddragelse og dialog om faglige og administrative spørgsmål.

Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - 5230
  • Telefon: +45 6550 2099

Sidst opdateret: 18.01.2022