Skip to main content
DA / EN

Hvordan forstår vi Mellemøsten?

Dette er det helt overordnede spørgsmål for kandidatuddannelsen, og det undersøges tværfagligt og via Center for Mellemøststudiers gode og tætte kontakter til universiteter, virksomheder, bistandsorganisationer, statslige institutioner og NGO'er i regionen. Mellemøsten er nabo til Europa, og situationen i Mellemøsten har stor betydning for ikke bare Europa, men hele verden. Spørgsmål vedrørende krigene i Syrien, Irak og Yemen, Islamisk Stat og al-Qaeda, genopbygningen af Irak, Israel-Palæstina konflikten, reform og demokrati i Iran samt Tyrkiet på tærsklen til EU er eksempler på emner, der berører Mellemøsten og resten af verden.

 

En kandidatuddannelse med mulighed for egen profilopbygning 

Mellemøststudier har sit udgangspunkt i et historisk og politisk perspektiv, men fremmer en tværfaglig tilgang til Mellemøststudier. Dette betyder, at regionen vil blive illustreret og analyseret ud fra forskellige akademiske tilgange. Uddannelsen er designet således, at de enkelte moduler kan tages uafhængigt og således indgå i andre uddannelser. Den indeholder et projektorienteret forløb (praktik) ved en virksomhed, organisation eller lignende enten i Mellemøsten eller ved virksomheder andre steder, som har forbindelser til Mellemøsten. Derudover vil du også have mulighed for at tage et udlandsophold i Mellemøsten. 
Uddannelsen er lukket og du kan ikke søge indv

Dette er  en arkivside for kandidatuddannelsen i Designstudier, som havde sidste optag 2023. Det betyder, at du ikke længere kan søge ind på uddannelsen.

Ønsker du at læse en kandidatuddannelse på SDU, kan du finde vores uddannelser her.