Skip to main content
SDU's profil

Vi vil og kan løfte visionen

Vi har i årevis skabt det rette fundament for at nå vores vision og de tilhørende ambitioner. Syddansk Universitet er i dag et universitet i international klasse med dybe rødder i Region Syddanmark. Vi har en multicampusstruktur og fem stærke fakulteter samlet under ét tag i Odense. På tværs af alle vores fakulteter har vi allerede nu optimale rammer for tværdisciplinære samarbejder, som tager udgangspunkt i forskning på højeste internationale niveau. Forskning på det højeste niveau er afsættet for vores uddannelser og den værdiskabelse, vi tilbyder vores omverden.

Det handler om mod og ambitioner. Med udgangspunkt i en produktiv balance mellem nysgerrighedsdrevet grundforskning og mere anvendelsesorienteret forskning og innovation har vi altid haft et klart fokus på samarbejde med det omgivende samfund. Vi ser det som et ansvar, som vi fortsat med glæde tager på os. Vi skal levere forskning, der er til gavn for samfundet.

Samtidig har vi en bred uddannelsesportefølje, kendetegnet ved nærhed mellem forskere og studerende. Den bruger vi til at eksperimentere med nye formater og tilbud, som forløser de studerendes potentialer.

Redaktionen afsluttet: 02.11.2023