Skip to main content

Møbelproducent inviterede studerende og fagmiljø til temadag

Kvist Industries A/S, med domicil I Årre, satte 1. november miljø og bæredygtighed på agendaen med en temadag

Dorte Andersen læser til daglig en kandidat i Miljø- og Ressourcemanagement på SDU Esbjerg og sammen med produktionschef Michael Eirup var de værter på dagen. De inviterede var studerende på bachelor- og kandidatstudierne inden for Miljø- og Ressourcemanagement, samt forskere på området på SDU Esbjerg. Dorte er ansat i virksomheden i et studiejob og var initiativtageren. Hun ville gerne inspirere medstuderende og SDU.

Kvist beskæftiger 800 ansatte i Danmark og Letland. Møbelproducenten producerer en lang række velrenommerede danske brands, men har også flere ”nyere” kendte brands i produktionen. HAY og Muuto er nogle af de sidstnævnte og netop disse to brands er involveret i projekterne omkring miljø og bæredygtighedsinitiativerne hos Kvist. Af andre spændende involverede kan nævnes den globale mastodont Starbucks.

Samarbejdet mellem møbelproducenten og SDU omfatter temadagen, men virksomheden har også holdt en gæsteforelæsning på SDU og efterfølgende stillet en case til rådighed i faget Strategi og Konkurrence, som er et kandidatfag på studierne Marketing og Innovation samt Sport og Eventmanagement på SDU Esbjerg. Virksomheden er i skrivende stund vært for to praktikanter fra bacheloruddannelsen Sociologi og Kulturanalyse, som også er studier på SDU Esbjerg. Dorte er ansat i et studiejob. Slutteligt har virksomheden bidraget med oplæg og inspiration for SDU Kolding under Industriens Uge.

Inspiration til andre - Dorte Andersen sætter nedenfor ord på sit studiejob

Da jeg blev ansat hos Kvist Industries A/S var det med en HA i Miljø- og Ressourcemanagement i rygsækken og forholdsvis lidt erfaring fra den private sektor. Teorien fra uddannelsen havde jeg brugt i projektopgaver undervejs i uddannelsesforløbet, men ikke før i ”den virkelige verden” i forbindelse med et arbejde. Jeg fandt hurtigt ud af, at det giver et helt andet perspektiv at skulle anvende akademisk viden i en meget dynamisk produktionsvirksomhed.

Min første opgave blev udformningen af en miljøprofil for HAY, der er en af Kvists største kunder. Det var en meget konkret og spændende opgave, men samtidig var det ret overvældende at skulle have så forholdsvis stort et ansvar fra starten af ansættelsen. Udgangspunktet vi arbejder med, er EU-Blomsten, som jeg indhenter leverandørerklæringer ud fra. Indtil videre har jeg brugt en del af fagene fra bacheloruddannelsen i Miljø- og Ressource Management, fx

  • Miljøret til at forstå sproget i og hensigten med lovgivning og standarder,
  • Kemifagene, som Produkter, processer og anvendt kemi, til at forstå notationen af enheder og kemiske stoffer i kriterierne og
  • Kvalitetssikring og certificering, som har givet den grundlæggende viden om kvalitetskontrol og -systemer (fx ISO) og standarder.

Desuden har jeg brugt de grundlæggende teorier og modeller for bæredygtighed som basis for miljøprofilen.

Navigationen i lovgivningen på miljøområdet har været og er fortsat en helt central del af arbejdet. Det gælder både den danske lovgivning i form af fx BBR-registeret og de internationale og nationale standarder, som både er talrige og varierende i omfang, men samtidig findes der mange sammenfald af grænseværdier, som, hvis de kan identificeres, kan spare virksomheder for meget dobbeltarbejde. Den følelse af at kunne bidrage med noget, der faktisk er brugbart også fremadrettet er en stor motivation for mig, og gør at jeg helt sikkert vil anbefale studerende at ansøge om et studiejob eller på anden vis bruge uddannelsen i praksis undervejs i uddannelsesforløbet. Mit arbejde foregår hovedsageligt med kontorarbejde, men det har også været nødvendigt at begå sig i produktionen, og da Kvist har et produktionsanlæg i Letland, indbefatter arbejdet også enkelte rejser undervejs.

Jeg blev ansat som en af ”de unge” i medarbejderstaben, men harmonerer fint med mine kolleger og er blevet taget rigtig godt imod. Der er mange og forskelligartede mennesker at kommunikere med, og når arbejdet omfatter de fleste afdelinger, både salg, indkøb og produktion, bliver man udfordret på ens kommunikationsniveau, som hele tiden skal tilpasses til situationen. Det gør arbejdet endnu mere varieret, og min erfaring er, at det også er med til at forbedre ens kommunikationsevner.

Arbejdet har indtil videre givet mig en del nye oplevelser og en ny tankegang også ift. den fortsatte undervisning på kandidatuddannelsen, som er blevet sat i et andet og mere praktisk orienteret perspektiv. Nye metoder og teorier som vi gennemgår i undervisningen, kan jeg nu bedre se anvendt i forbindelse med jobbet hos Kvist.

Redaktionen afsluttet: 04.12.2017