Skip to main content

Ældrevelfærd og alkohol - en vanskelig cocktail

Bevillingshaver: Søren Harnow Klausen
Periode: 2018-2021

Nutidens ældre drikker mere end tidligere generationer. Det øger risikoen for misbrug, sundhedsproblemer og skaber store udfordringer i ældreplejen. Nu skal filosoffer og alkoholforskere fra SDU hjælpe plejecentre og hjemmepleje i Vejle Kommune med de tabuiserede problemer.