Skip to main content
DA / EN
Bevillinger

Støtte til vilde forsker-idéer

Tre forskere fra Det Naturvidenskabelige Fakultet har hver modtaget to mio. kr. fra VILLUM FONDEN til at afprøve vilde idéer.

Af Birgitte Svennevig, , 08-10-2020

”Et eksperiment er bedre end 1.000 ekspertantagelser.”

Det motto levede VILLUM FONDENs stifter, Villum Kann Rasmussen, efter. Han eksperimenterede utrætteligt og opfandt alt fra kaffemaskiner og vindmøller til VELUX-ovenlysvinduet.

Villum Experiment-programmet sætter millioner bag mottoet og giver nu Iris Adams fra Biologisk Institut, Daniel Wüstner fra Institut for Biokemi og Molekylær Biologi og Himanshu Khandelia fra Institut for Fysik, Kemi og Farmaci mulighed for at afprøve deres vildeste idéer. De har hver modtaget to mio. kr. fra fonden.

Iris Adam: Sangfuglens hjerne: et ud af kroppen-eksperiment.

Sangfugle udgør fremragende modeller for forskere, der er interesserede i at studere de neurale processer, der ligger til grund for, at mennesker lærer at tale. Den måde, fugle lærer at synge på og mennesker at tale, involverer i begge tilfælde komplekse interaktioner mellem hjerne, krop og omgivelserne, og det er er ikke muligt at forudsige lyd fra neurale optagelser.

På grund af tekniske begrænsninger er det ekstremt vanskeligt at få adgang til at studere sådan et komplet system fra cortex til handling. I sit eksperiment vil Iris Adam udvikle et eksperimentelt set-up, der gør det muligt at studere både hjerne og stemmeorgan hos sangfugle samtidig. Fordi sang er noget, som læres og er en kompleks, fintunet færdighed, der drives af cortex, kan sådanne undersøgelser sammenlignes med lignende processer i højere vertebrater og mennesker.

Hvis eksperimentet lykkes, kan indsigten ændre på vores forståelse af sang- og stemmekontrol og motorkontrol i almindelighed.

Himanshu Khandelia: Fornemmelse af spænding i biologiske systemer

Ionkanaler i lipidmembraner er ansvarlige for vigtige cellefunktioner, såsom hjerteslag, nervesignalering og fornemmelser af varme, smerte og hørelse. For at kunne udføre disse funktioner har kanalerne brug for at kunne “fornemme” den transmembrane spænding i en membran i stil med et voltmeter i et elektrisk kredsløb.

Nogle af disse spændingsfornemmende mekanismer er grundigt beskrevet i litteraturen. I vores Villum Experiment leder vi efter nye mekanismer, der kan fornemme spænding i biologiske systemer, baseret på principperne bag blødstoffysikken. Vores forskning har potentialet til at igangsætte en helt ny forskningsretning inden for ionkanalers biologi, og den kan føre til udviklingen af bedre høreapparater.

Projektet udføres i samarbejde med Aarhus Universitet.

Daniel Wüstner: Vejen til et tænkende røntgenmikroskop: Dyb læring skal forudsige flourescensmærker hos cellulære organeller i SXT (Soft X-Ray Tomography)

På trods af de seneste fremskridt inden for de forskellige teknikker til cellulær billeddannelse er der en grundlæggende mangel på at forbinde molekylær identitet med cellulær ultrastruktur. Fluorescerende mærkning og følsom billeddannelse kan visualisere de molekylære komponenter, der ligger til grund for de levende cellers maskineri, men løser ikke den strukturelle kontekst, hvor cellulære processer finder sted.

Soft X-Ray Tomography (SXT) er en revolutionerende teknik til undersøgelse af cellers ultrastruktur i hydreret tilstand. Den isotropiske opløsning er ca. 50 nm i alle tre dimensioner. Vi anvender avancerede metoder til dyb læring til at overføre viden mellem begge billeddannelsesmodaliteter, så vi kan sammenkæde molekylær identitet og cellulær ultrastruktur.

Dette vil revolutionere korrelativ billeddannelse og føje en ny dimension til veletablerede anvendelsesområder inden for fluorescensmikroskopi. Samtidig vil vores resultater gøre røntgenmikroskopi bredt tilgængeligt for forskere i såvel universitetsverdenen som industrien.

Om VILLUM FONDEN

VILLUM FONDEN er en almennyttig fond, der støtter teknisk og naturvidenskabelig forskning samt miljømæssige, sociale og kulturelle formål i ind- og udland. I 2019 uddelte VILLUM FONDEN 1.083 millioner kr.

VILLUM FONDEN er stiftet i 1971 af civilingeniør Villum Kann Rasmussen - grundlægger af bl.a. VELUX A/S og andre firmaer i VKR Gruppen, der har til formål at bringe dagslys, frisk luft og et bedre miljø ind i menneskers hverdag. VILLUM FONDEN er hovedaktionær i VKR Gruppen.


Redaktionen afsluttet: 08.10.2020