Skip to main content

De studerende fremviser markrobotter

En gruppe af studerende har droppet ferie og strandture og deltager i stedet i et sommerkursus, hvor de designer og udvikler terrængående robotkøretøjer til landbruget. Den 23. august fremviser de resultaterne.

På førstesalen i Robolab på Det Tekniske Fakultet sidder de ca. 20 studerende i grupper rundt om borde, der flyder med ledninger, papirer, printkort, små robotter, bærbare computere og kaffekopper. Den koncentrerede stemning afbrydes engang i mellem af mumlende stemmer og tastelyde.

”Lige nu arbejder vi på at få robotten til at kunne dreje i marken. Det er svært, fordi en porremark, som vi skal køre på, er langt mere kaotisk, end miljøet her i laboratoriet. Alt er sværere, når det skal ske ude i marken,” fortæller Kenneth Mejer, der læser Robotteknologi.

Værdifuld praktisk erfaring
Både Kenneth og de to andre i gruppen har valgt at bruge sommerferien på kurset for at få praktisk erfaring med at bygge og udvikle robotter. Og det får de – samtidig med, at de bliver trænet i at overholde deadlines og løse uforudsete udfordringer.

”Det har været hårdt indtil nu. Vi har mange problemer, der skal løses før på fredag – hvis robotten altså skal kunne køre! Men det har også været sjovt,” siger Kenneth Mejer. Hans sidekammerat supplerer:

”Jeg har ikke samme robotmæssig baggrund, så jeg har også fået en større forståelse for, hvordan en robot registrerer sine omgivelser, og hvad der skal til for, at den kan køre i et kaotisk miljø,” fortæller Anders Bitsch, der læser Integreret Design.

Tiltrækker udenlandske studerende
Gruppens tredjemand hedder Miguel Alos og er fra Spanien, hvor han læser telekommunikation. Han er kommet til Odense for at deltage i sommerkurset:

”Jeg ville rigtig gerne lære noget om anvendt robotteknologi og få styrket min faglighed. Og det har jeg fået ved at udvikle disse markrobotter; det er meget lærerigt,” siger han.

Få syn for sagen
Kom og se de studerende demonstrere, hvad robotkøretøjerne kan i forsøgsmarken fredag d. 23. august 2013. Demonstrationen finder sted på Det Tekniske Fakultet, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M.
Alle er velkomne.

Program d. 23. august 2013
13.00 Velkomst ved Kjeld Jensen, robotforsker ved Det Tekniske Fakultet
13.10 Robotter og landbruget ved seniorforsker, Rasmus N. Jørgensen, Aarhus Universitet
13.20 De studerende demonstrerer deres robotter i marken
13.45 Det Tekniske Fakultet fremviser markrobotter
14.00 Vi flytter i RoboLab
14.10 De studerende præsenterer robotter og posters
14.40 Kåring af vindere
14.50 Afslutning.

For mere information kontakt
Kjeld Jensen på kjen@mmmi.sdu.dk / tlf. 2778 1926

Redaktionen afsluttet: 20.08.2013