Skip to main content
DA / EN
Knæskader

Træning og operation kan give samme effekt hos unge med meniskskader

Træning og patientuddannelse giver lige så gode resultater som kirurgi hos unge med meniskskader. Det viser det første studie i verden, der sammenligner kirurgisk og ikke-kirurgisk behandling af meniskskader hos unge.

Af Marianne Lie Becker, , 31-01-2022

Meniskskader er blandt de mest hyppige knæskader, og kirurgi er den fortrukne behandling de fleste steder i verden. Alene i USA foretages hvert år en million operationer af skader på menisken i knæet.

Men nu viser ny forskning, at man kan opnå samme effekt med træning som operation.

Forskere fra Syddansk Universitet (SDU) og en række ortopædkirurgiske afdelinger på danske hospitaler har gennemført et studie, hvor de har sammenlignet behandling med henholdsvis træning og patientuddannelse versus operation af meniskskader blandt 121 unge mennesker.

Vigtig ny viden

Med studiet, som er publiceret i tidsskriftet NEJM Evidence, viser forskerne, at man kan opnå samme effekt ved at starte behandlingen med træning, med mulighed for opfølgende operation, som ved at starte med operation.

- Meniskskade er en hyppig knæskade og vi har manglet viden om, hvordan de bedst behandles hos unge mennesker. Knæskader kan have store konsekvenser både på kort og lang sigt. Det er derfor vigtigt, at vi nu ved, at der er flere effektive behandlinger at vælge i mellem, mener Søren T. Skou, professor MSO ved Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi på SDU og forskningsleder i PROgrez, Næstved-Slagelse-Ringsted Hospital.

Øjnene op for flere mulige behandlinger

På kort sigt betyder en meniskskade ofte fravær fra arbejde eller studie.
Studier viser også, at har man haft en korsbånds- eller meniskskade, er risikoen for slidgigt 15 år efter på 50 procent, og kun halvdelen af patienterne kan vende tilbage til at dyrke sport på samme niveau som før.

Det er derfor vigtigt, at patienterne får den behandling, der er bedst for dem. Og det kan altså både være målrettet træning samt uddannelse og/eller operation.

- Etablerede behandlinger er svære at flytte på, og operation er oftest førstevalg til behandling af meniskskader. Vi håber på, at vores studie kan få patienter og klinikere både - praktiserende læger og ortopædkirurger - til at få øjnene op for, at der er flere mulige behandlinger, siger Jonas B. Thorlund, professor MSO og forskningsleder ved Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi på SDU.

Ortopædkirurger bakker op

I studiet deltog ortopædkirurger fra Amager-Hvidovre Hospital, Aarhus Universitetshospital, Aalborg Universitetshospital, Sygehus Lillebælt, Regionshospitalet Silkeborg, Næstved Sygehus og Odense Universitetshospital.

Kort om studiet:

I det nye studie blev de 121 patienter delt i to grupper: den ene fik en operation, mens den anden gennemførte et superviseret træningsprogram på 12 uger, bestående af to ugentlige træningssessioner og patientuddannelse.

En fjerdedel af patienterne i træningsgruppen endte med også at blive opereret.

Efter 12 måneder fulgte forskerne op på patienternes smerter, funktion og livskvalitet, og her viste resultaterne, at gruppen der havde gennemgået træningsprogrammet, havde det lige så godt som dem, der blev opereret.

En af dem er Per Hölmich, professor og leder af forskningsenheden Sports Orthopedic Research Center-Copenhagen på Ortopædkirurgisk Afdeling, Amager-Hvidovre Hospital.

- Det er et spændende og interessant fund, at der blandt unge patienter med en meniskskade er nogle, der klarer sig fint uden operation, siger han og uddyber:

- Som ved mange andre sygdomme og skader er valget af den rigtige behandling til den enkelte patient ofte et spørgsmål om en række forskellige faktorer. Vi har med dette studie vist, at kirurgi stadig er en væsentlig behandling for mange af disse patienter, men at beslutningen om, der skal opereres eller ej, ikke altid er givet på forhånd. Der er grundlag for yderligere studier, således at vi med tiden kan tilbyde endnu mere individualiseret behandling.

Flere studier på vej

Forskerne bag det aktuelle studie vil arbejde på at viden fra studiet udbredes via kurser, materiale henvendt til sundhedsprofessionelle og patienter samt indføres i fremtidige kliniske retningslinjer for at sikre, at det kommer så mange som muligt til gavn.

- Vi forsker videre på området, og er lige nu i gang med at undersøge, om vi med MR-scanninger af patienter to år efter en meniskskade kan se tegn på slidgigt, og om der er forskel på scanningerne af dem, der er blevet opereret og dem, der har gennemført træningsprogrammet. Vores mål er at kunne vise, om den ene eller anden behandling er bedre til at forebygge slidgigt senere i livet, fortæller Søren T. Skou.

Studiet er offentliggjort i NEJM Evidence 25. januar 2022.

Studiet er finansieret af Danmarks Frie Forskningsfond, IMK Almene Fond, Lundbeckfonden, Spar Nord Fonden, Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuses Forskningspulje, Region Sjælland (Exercise First), Gigtforeningen og Danske Fysioterapeuter.

Kort om meniskskader:

Meniskerne er to bruskskiver, der sidder mellem lårbens- og skinnebens-knoglerne i knæleddet. De vigtigste funktioner er at fordele vægten, så brusken slides mindre, når du går og løber og at stabilisere knæleddet sammen med ledbåndene.

Der kan opstå revner på tværs eller langs af menisken. Et lille stykke af menisken kan så komme i klemme mellem ledfladerne, når knæet bevæges. I nogle tilfælde kan en større del af menisken komme i klemme, så knæet ikke kan bevæges normalt (aflåsning).

Kilde: sundhed.dk

Mød forskeren

Søren Skou er professor MSO ved Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi på SDU og forskningsleder i PROgrez, Næstved-Slagelse-Ringsted Hospital.

Kontakt

Mød forskeren

Jonas B. Thorlund er professor MSO og forskningsleder ved Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi på SDU og en del af Forskningsenheden for Almen Praksis på SDU.

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 31.01.2022