Skip to main content

International hæder til SDU-historiker

Lektor Jesper Majbom Madsen og kollegaers bog om den flittige romerske historiker og politiker Cassius Dio hædres som en af 2017's fremragende akademiske titler af verdens største biblioteksorganisation.

Af Susan Grønbech Kongpetsak, suko@sdu.dk, 10-01-2018

Navnet Cassius Dio vækker nok ikke den store genklang uden for klassiker-kredse.

Men Cassius Dios gigantiske 80-binds værk på græsk Roms Historie er en af de væsentligste kilder til vores viden om romersk historie – da han som en af de eneste bevarede historikere følger udviklingen af de romerske politiske institutioner over mere end 1000 år.  

Og nu vækker SDU-lektor Jesper Majbom Madsens forskning i Cassius Dio international opmærksomhed.

 Majbom og hans danske og internationale kollegaers konferencebind Cassius Dio: Greek Intellectual and Roman Politician er netop blevet udnævnt som en af 2017’s fremragende akademiske titler af verdens største og ældste biblioteksorganisation, American Library Association.

Akademisk nybrud

Den væsentlige pointe i Cassius Dio-bogen er, at den romerske historiker er blevet brugt og fortolket forkert, fordi det ikke hidtil har været kutyme at læse hans værk samlet, men blot udvalgte bøger.

- Cassius Dio har været en overset stemme blandt nutidens historikere. Man har anset ham for at være en middelmådig historiker, der ikke gik i dybden, ikke havde en politisk dagsorden og ikke havde et egentligt historiesyn.

-Derfor har moderne historikere brugt den bid fra Cassius Dios enorme værk, de havde brug for i deres forskning, og overset de klare fortællestrenge, som værket har, forklarer Jesper Majbom Madsen, der er lektor på Institut for Historie.

Han har siden 2012, hvor han udbød et kursus i Cassius Dio, fordybet sig i og læst alt af den romerske historiker, og via en bevilling til at opbygge et internationalt forskningsnetværk er det altså nu lykkedes at skabe international genlyd omkring en ny fortolkning af Cassius Dio.

Tendentiøs og politisk

- Cassius Dio er tydeligt politisk og i værket Roms Historie konstruerer han et historisk narrativ, som underbygger hans politiske synspunkter; nemlig at den romerske form for demokrati var uholdbar, fordi den førte til magtkampe, politiske drab og en grådig og grisk elite, mens det oplyste monarki, hvor en kejser traf de centrale beslutninger, var at foretrække, forklarer Jesper Majbom Madsen.

Den grundige læsning af Cassius Dios udgave af Roms historie har også gjort det klart, at Dios historiefortælling er ganske tendentiøs. Han er eksempelvis udtalt kritisk overfor de kejsere, som han tjente under på forskellig vis.

- Som historiker er Cassius Dio vanskelig at arbejde med, fordi han i udpræget grad leverer sin egne synspunkter og vinkler, især omkring sin egen tid. Men han er altså analytisk bedre end sit ry, han er eksempelvis en fornuftig kilde til ældre romersk historie, fordi han baserer den del af sit værk på kilder, som han bearbejder analytisk. Og så skitserede han Roms sammenbrud 30 år før, det reelt skete.

Mere på vej om Cassius Dio

- Overordnet set kan arbejdet med Cassius Dio lære os, at man skal være meget forsigtig med at overtage tidligere perioders syn på historikeres arbejde. Han er helt sikkert ikke den eneste historiker, man bør læse igen for at blive klar over, hvilket narrativ historien egentlig har, forklarer Jesper Majbom Madsen, der slet ikke er færdig med at udforske den flittige græsk-romerske historiker.

Næste skridt er at skrive en bog om Cassius Dio, der kortlægger, hvad historikerens agenda var med sit livsværk Roms Historie.

Og på langt sigt håber Jesper Majbom at kunne udbrede samme metode til andre romerske historikere som Tacitus, Appian, Livius og den jødiske forfatter Josefus, så man kan sammenstykke et mere nuanceret billede af den romerske historieskrivning, særligt i kejsertiden.

 

 

Mød forskeren

Jesper Majbom Madsen er ph.d. og lektor på Institut for Historie. Han forsker i bl.a. Cassius Dio og græsk og romersk historie. Han og kollegaen Carsten Hjort Langes konferencebind "Cassius Dio: Greek Intellectual and Roman Politician" er udgivet på forlaget Brill.

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 10.01.2018