Skip to main content
DA / EN
Forebyggelse

Kan gulerødder forebygge tarmkræft?

Vi har bedt lektor Morten Kobæk Larsen forklare, hvad det er ved gulerødderne, der er så fantastisk i forbindelse med lige præcis tarmkræft.

Af Marianne Lie Becker, , 11-01-2023

Forskere fra Kirurgisk Forskningsenhed på Klinisk Institut og Odense Universitetshospital – Svendborg Sygehus har i 15 år forsket i gulerødders effekt på tarmkræft.

Aktuelt har de fået en bevilling på fem millioner kroner til at afprøve om gulerodsjuice kan forebygge udviklingen af tarmkræft. 

Hvad har I fundet ud af i de 15 år, I har forsket på området? 

Vi har gennem forsøg på cellekulturer og forsøgsdyr samt registerstudier på mennesker opnået resultater som peger på at stofferne falcarinol og falcarindiol fra gulerødder hæmmer inflammation og forebygger udviklingen af tarmkræft. 

Tilbage i 2017 viste vi i et studie udført på rotter, at forsvarsstofferne falcarinol og falcarindiol, som findes i gulerødder er i stand til at reducere antallet af svulster i rotternes tarme med helt op til 83 procent. Vores forsøg viste også, at en sådan effekt kan opnås ved daglig indtagelse af 3-4 gulerødder. 

Siden har vi via registerstudier af spørgeskemaundersøgelser fundet ud af, at personer som (har svaret at de) spiser rå gulerødder dagligt har en nedsat risiko for at udvikle tarmkræft.  

 

 Hvis det viser sig at vi kan hæmme eller forhindre udviklingen af forstadier til tarmkræft i vores kliniske forsøg på patienter, så vil vi i fremtiden undersøge om vi kan forebygge kræft og andre sygdomme i hele den danske befolkning.

Morten Kobæk Larsen, lektor

Hvad er det nye i det kommende projekt? 

Det næste naturlige skridt er at udføre et klinisk studie for at undersøge om man kan forebygge udviklingen af tarmkræft i mennesker. Samtidig vil vi i samarbejde med Klinisk Genetisk afdeling undersøge hvilke parametre for inflammation og kræft som påvirkes af stofferne fra gulerødderne. 

I det kliniske studie vil patienter på Odense og Karolinska Universitetshospital der har fået fjernet forstadier til kræft fra tarmen, inviteres til at deltage i projektet, hvor de dagligt skal indtage af 100 ml. gulerodsjuice i 1 år.

Efter 1 år får patienterne foretaget rutinemæssig undersøgelse og antallet og størrelsen af nye forstadier til tarmkræft vil blive opgjort og sammenlignet med en gruppe tilsvarende patienter der ikke får gulerodsjuice. 

Om projektet

  • Kirurgisk Forskningsenhed SATCC på Klinisk Institut og OUH Svendborg Sygehus forsker i avancerede adenomer og tidlig tyktarmskræft, herunder forebyggelse. 

  • De har sammen med Klinisk Genetisk Afdeling på OUH, Karolinska Universitetshopital i Stockholm og Umeaa Universitet i Umeaa modtaget en bevilling fra Sygeforsikring ”danmark” på fem millioner kroner til et projekt, hvor patienter dagligt skal drikke gulerodsjuice.

  • Det er professor Gunnar Baatrup fra Kirurgisk Forskningsenhed OUH som har fået bevillingen og lektor Morten Kobæk Larsen vil være projektleder i projektet.  

Hvorfor en gulerodsjuice, hvis patienterne lige så godt kunne spise gulerødder? 

Hvis man indtager 100 ml gulerodsjuice så svarer det til at man spiser 250 gram gulerødder. Guleroden, som juicen er lavet af er lilla og er specielt udvalgt til forsøget, idet den indeholder mere af falcarinol og falcarindiol end normale gulerødder. 

Vi vælger altså i forsøget her den mest effektive måde at indtage gulerødder på, nemlig en koncentreret juice lavet af de gulerødder, som indeholder mest af de stoffer, som giver effekten. 

Hvad er perspektiverne/hvad håber I at få ud af projektet? 

Hvis man skal indtage gulerødder eller gulerodsjuice hver dag så skal man være motiveret for at gøre dette. Projektet udføres i samarbejde med Umeaa Universitet, som vil eksperimentere med gulerødder og juice og finde et setup, hvor patienter med høj risiko for tarmkræft i fremtiden kan indtage gulerødder hver dag.

Hvis det viser sig at vi kan hæmme eller forhindre udviklingen af forstadier til tarmkræft i vores kliniske forsøg på patienter, så vil vi i fremtiden undersøge om vi kan forebygge kræft og andre sygdomme i hele den danske befolkning. 

 

Kan alle få fat i gulerodsjuicen og komme i gang med at forebygge, at de får tarmkræft? 

Vi har igennem samarbejde med virksomheder som Danroots, Orskov Food, Naturfrisk Group og Aarstiderne udarbejdet en værdikæde, hvor vi kan producere gulerodsjuice som skal leveres direkte hos forsøgsdeltagerne i Danmark og Sverige. 

Gulerodsjuicen kan endnu ikke købes på det danske og svenske markedet, men der er planer om at dyrke nye og mere sunde gulerødder samt at producere juice heraf i fremtiden. 
 
Mød forskeren

Morten Kobæk Larsen er lektor ved Biomedicinsk Laboratorium, Klinisk Institut og forsker i forebyggelse af tarmkræft.

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 11.01.2023