Skip to main content
DA / EN

Studiemiljøundersøgelse 2023

De studerendes trivsel er i fremgang

Årets resultater for Studiemiljøundersøgelsen (SMU) er kommet, og der ses en markant fremgang i de SDU-studerendes trivsel sammenlignet med seneste undersøgelse i 2021, der formodes at være præget af coronanedlukningen.

Trivslen blandt de studerende er igen på vej opad, og den er næsten på niveau med resultaterne fra før coronapandemien. Det viser resultaterne af årets studiemiljøundersøgelse.

De studerende har vurderet SDU’s generelle studiemiljø på en skala fra 0 til 10 (fra meget negativt til meget positivt). Årets undersøgelse opnår et gennemsnit på 6,9, hvilket er samme niveau som i 2015 og tæt på det samme som i 2019, hvor studiemiljøet blev scoret til 7,2.

Der ses også en positiv fremgang i spørgsmålene om faglige og sociale fællesskaber, udvalget af faglige og sociale arrangementer, den generelle trivsel, og så er der færre, der giver udtryk for ensomhed under studiet.

- Det er en kæmpe lettelse for mig, at tallene er på et niveau som før corona. Det giver os en tro på at vi kan fortsætte vores fokus på det gode studiemiljø og understøttelsen af stærke, faglige fællesskaber. Vores studerende skal trives, for god trivsel er fundament for udvikling og læring, siger Helle Waagepetersen, der er prorektor for uddannelse på Syddansk Universitet.

Stadig arbejde at gøre

De gode resultater fra SMU’en giver ifølge SDU’s prorektor mere energi til at fortsætte den gode indsats.

F.eks. skal der gøres en indsats for at modarbejde den stigende tendens med stresssymptomer hos de studerende. I årets studiemiljøundersøgelse svarer 28 %, at de går rundt med stresssymptomer i forbindelse med studiet mod 27 % ved den forrige undersøgelse.

- Der skal lyde en stor ros til fakulteterne – for tallene i studiemiljøundersøgelsen skabes i dagligdagen, og de flotte resultater i dette års SMU skyldes en ihærdig og fokuseret indsats på de enkelte uddannelser. Vi har fået et flot afsæt til at arbejde videre med god trivsel i uddannelsesmiljøerne, siger Helle Waagepetersen.

Undersøgelsen opnåede en samlet svarprocent på 38,3%.

Redaktionen afsluttet: 19.05.2023