Skip to main content
Samarbejde

Det Nordiske Cochrane Center flytter til SDU

Centret flytter fra Rigshospitalet til Syddansk Universitet. Her arbejder centret i forvejen tæt sammen med Center for Evidensbaseret Medicin, som drives af SDU og Odense Universitetshospital.

Sundhedsminister Magnus Heunicke har besluttet – på baggrund af et fagligt beslutningsoplæg fra hans eget ministerium og dialog med Folketingets partier – at Det Nordiske Cochrane Center (NCC) skal knyttes til Syddansk Universitet.

Hermed kan man sikre et stærkt forskningscenter sammen med det eksisterende miljø på SDU og samtidigt have et kliniknært samarbejde med Odense Universitetshospital.

Det nordiske center har hidtil hørt under Rigshospitalet, og flytningen kan være med til at skabe et bredere samarbejde på tværs af hele landet.

Bedst mulige behandling

NCC’s rolle er at informere og kvalificere beslutninger inden for sundhedsområdet på baggrund af den bedste tilgængelige evidens, dvs. systematiske gennemgange og kvalitetsvurderinger af den videnskabelige litteratur.

Centrets indsats skal sikre, at patienterne får den bedst mulige behandling med færrest mulige skadevirkninger og at denne viden stilles til rådighed for beslutningstagere, inklusive patienter og offentligheden.

En central rolle

– For os er det helt oplagt, at NCC flyttes til SDU. Vi har allerede etableret CEBMO med professor Asbjørn Hróbjartsson som leder, og centret har ph.d.-studerende, der er tilknyttet NCC, siger institutleder Kirsten Ohm Kyvik fra Klinisk Institut.

– Arbejdet i CEBMO er tæt relateret til det område, NCC arbejder med, så vi glæder os virkeligt til at få en samlet enhed her på SDU og OUH, der fremover kan varetage den centrale rolle for evidensbasering af diagnostik og behandling, som de internationale Cochrane-Centre står for. siger hun.

Den nye organisering effektueres med et teknisk ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2021, så den kan få virkning fra 1. januar 2021.

Redaktionen afsluttet: 24.06.2020