Skip to main content
DA / EN

Slagelse

Et nyt uddannelsesmæssigt kapitel skrives i Slagelse

Roskilde Universitet og Syddansk Universitet har underskrevet en hensigtserklæring, som skal bane vejen for, at Roskilde Universitet overtager Syddansk Universitets uddannelsesaktiviteter i Slagelse ved årsskiftet.

I mere end 50 år har Roskilde Universitet fra sin position i Roskilde leveret uddannelse på Sjælland til gavn for borgere, offentlige institutioner og virksomheder. Denne udvikling konsolideres nu, efter at Roskilde Universitet er gået i dialog med Syddansk Universitet om at overtage universitetets uddannelsesaktiviteter i Slagelse. Begge universiteter har netop underskrevet en hensigtserklæring om, at der i løbet af 2023 kan indgås en aftale om, at Roskilde Universitet overtager uddannelsesaktiviteterne pr. 1. januar 2024. 

Med en overtagelse af Syddansk Universitets uddannelsesaktiviteter i Slagelse vil et kapitel på Vestsjælland blive afsluttet for universitetet. Gennem årene har engagerede og ambitiøse medarbejdere bygget nye uddannelser op og etableret betydningsfulde samarbejdsrelationer med kommune, region, virksomheder og øvrige uddannelsesinstitutioner, blandt andet Professionshøjskolen Absalon, som universitetet deler kantine med. Disse gode relationer vil Roskilde Universitet fastholde og bygge videre på.  

Til gavn for hele Sjælland 

Syddansk Universitet formulerede i januar 2022 en plan for at udflytte og opbygge uddannelser i Slagelse, som en del af universitetets institutionsplan i forhold til den politiske aftale om Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark fra juni 2021. I januar 2023 fik Syddansk Universitet afslag på at oprette en ny kandidatuddannelse i folkesundhedsvidenskab i Slagelse samt afslag på at flytte en bacheloruddannelse i folkesundhedsvidenskab fra Odense til Slagelse.  

- Med afslagene svækkes vores muligheder for at føre den samlede udflytningsplan ud i livet som planlagt. Derfor er vi også utroligt glade for Roskilde Universitets tilkendegivelse om, at de gerne vil overtage vores uddannelsesaktiviteter i Slagelse, som udtrykt i den fælles hensigtserklæring. En overtagelse sikrer, at Vestsjællands behov for uddannelse fortsat udvikles og udbygges til gavn for alle, siger Jens Ringsmose, rektor på Syddansk Universitet. Han fortsætter: 

- For Syddansk Universitets vedkommende gælder, at vi nu fokuserer vores uddannelsesaktiviteter i Odense, Kolding, Esbjerg og Sønderborg og derved understreger vores regionale forankring i Region Syddanmark. 

Synergi mellem Roskilde og Slagelse 

- Som Region Sjællands Universitet er vi meget glade for at få muligheden for at overtage Syddansk Universitets uddannelsesaktiviteter i Slagelse. Det styrker vores tilstedeværelse i Vestsjælland, og det betyder, at vi kan arbejde endnu mere strategisk sammen med kommunerne om at dække hele regionens uddannelsesbehov. Desuden ser vi muligheder for at skabe et frugtbart samspil mellem uddannelsesaktiviteterne i Slagelse og vores uddannelser på Campus i Roskilde. Det kan blive til gavn for både studerende og ansatte på campus i Slagelse, siger Hanne Leth Andersen, rektor på Roskilde Universitet. Hun fortsætter: 

- Vi ser også muligheder i en udbygning af vores samarbejde med Absalon og Zealand. Vi vil i den kommende tid invitere til dialog med politikere og erhvervsliv om uddannelsesbehov og udvikling samt det økonomiske fundament for udbygningen.  

Fakta 

Dialogen om Roskilde Universitets overtagelse af Syddansk Universitets uddannelsesmæssige aktiviteter i Slagelse vil omfatte heltids- og deltidsuddannelse, som Syddansk Universitet udbyder i og fra Slagelse og personale med tjenestested i Slagelse.

Redaktionen afsluttet: 01.03.2023