Skip to main content

Forskningsprojekter - Global Sustainable Production

Klik her

Medarbejdere ved SDU Global Sustainable Production

Se medarbejdere

Sektionsleder, Professor Jan Vang

Kontakt Jan Vang

Velkommen til SDU Global Sustainable Production 


SDU Global Sustainable Production arbejder med bæredygtig produktion i et globalt perspektiv. Vores forskning beskæftiger sig med udviklingen af global produktion og innovationsnetværk, herunder hvordan disse kan udvikles i en mere bæredygtig retning. Vi har særlig fokus på hvordan der kan opnås en synergi mellem den operationelle performance og bæredygtighed. Vi foretager forskning inden for både social og miljømæssig bæredygtighed. Sideløbende med dette beskæftiger vi os med forskning, der kan belyse hvordan hospitaler kan øge deres operationelle performance parallelt med forbedrede bæredygtige praksisser. Vores forskning kombinerer grundforskning og anvendt forskning, ofte i samarbejde med store virksomheder, regeringsinstanser, fagforeninger og interesseorganisationer. Vi er, og har været, involveret i store globale forskningsprojekter støttet af nationale og internationale sponsorer. 

Der er en tæt sammenhæng mellem sektionens forskningsområder og vores uddannelser. Sektionen er ansvarlig for diplomingeniøruddannelsen BEngi in Global Management and Manufacturing (GMM). På GMM er der fokus på at udvikle og styre globale forsyningskæder, og herunder hvordan man sikrer omstillingen til mere bæredygtige forsyningskæder. Vi bidrager også med undervisningsaktiviteter på kandidatuddannelsen i Operations Management. Sektionen tilbyder Sommerskole, valgfag, kurser og Ph.d.-kurser relateret til global produktion og bæredygtighed. Herudover har sektionen en aktiv rolle i kurset Experts in Teams Innovation (EiT). EiT er et obligatorisk fag for alle ingeniørstuderende på det Tekniske Fakultet, som fokuserer på innovationsskabelse i tværfaglige teams.

Vi er altid interesserede i at samarbejde med nye virksomheder og offentlige organisationer med en interesse i bæredygtig produktion. Kontakt professor og sektionsleder Jan Vang for yderligere information.

SDU-Global Sustainable Production sektionen udbyder Ph.d.-kursus i februar 2022

Deltag i vores Ph.d.-kursus 'Sustainable Development Goals and Global Production Systems: Exploring New Research Opportunities'. Læs herunder om tilmelding og se program for kurset.

Ansvarlig for siden: Institut for Teknologi og Innovation

Sidst opdateret: 03.12.2021