Skip to main content

Lær at designe, gennemføre og evaluere bæredygtige arbejdsmiljøforbedringer

Masteruddannelsen i arbejdsmiljøledelse henvender sig til medarbejdere og ledere i både offentlige og private virksomheder, der arbejder professionelt med arbejdsmiljø i bred forstand.

Uddannelsen giver den arbejdsmiljøprofessionelle kompetence til – på et videnskabeligt, tværfagligt og professionelt niveau – systematisk at designe, implementere og evaluere arbejdsmiljøindsatser som virker i praksis. Det gælder både i en strategisk sammenhæng med kobling til FN’s verdensmål, udvikling af business cases og løsnings- eller reguleringskoncepter og i gennemførelse af de konkrete forandringsprocesser.

 

 

Masteruddannelsen i arbejdsmiljøledelse vil, som den praksisnære uddannelse den er, i høj grad være baseret på et samspil mellem det faglige indhold og undervisningen på uddannelsen i relation til den studerendes arbejdsmiljøprofessionelle hverdag. 

Du får et helhedsorienteret perspektiv på fysisk og mental sundhed i samspil med arbejde og teknologi med integration i organisationens/virksomhedens kerneopgaver, produktivitet og forretningsgange. 

Derfor skal du læse...

  • Du bliver i stand til at integrere tilrettelæggelsen af arbejdsmiljøindsatser i kerneopgaver, strategi, økonomi og forretningsprocesser 

  • Du lærer at facilitere indsatser og læring i forhold til konflikthåndtering, teamudvikling og fraværshåndtering

  • Du får værktøjer til at bidrage til virksomhedens teknologiske og organisatoriske udvikling med et bæredygtigt arbejdsmiljøperspektiv ud fra en forståelse af samspillet mellem teknologi, arbejdsmiljø og sundhedsfremme


Vil du vide mere?

Vil du vide mere om Masteruddannelsen i Arbejdsmiljøledelse, så er du velkommen til at deltage i et af vores online informationsmøder.

Online informationsmøder:

  • 8. februar 2022, 15.00 – 16.00 - på Zoom
  • 10. marts 2022, 15.00 – 16.00 - på Zoom

Det er både gratis og helt uforpligtende.