Skip to main content
DA / EN

Eksternt finansierede forskningsprojekter

Her finder du forskningsprojekter, der har modtaget finansiering fra andre aktører end Klinisk Mikrobiologisk afdeling, dvs. fondsmidler fra offentlige og private instanser, forskningsmidler fra OUH's forskningspulje, danske regioner, universiteter eller lignende. Klik på listen herunder for at læse mere om projekterne.

Eksternt finansierede forskningsprojekter

Projektansvarlig

Ulrik Stenz Justesen

Samarbejdspartnere på projektet

EUCAST Laboratory for Antimicrobial Susceptibility Testing, Centrallasarettet, Växjö, Sverige (Gunnar Kahlmeter og Erika Matuschek)

Resumé

2021.  Der er nu udviklet en disk diffusions resistensbestemmelsesmetode til anaerobe bakterier baseret på FAA (Fastidious anaerobe agar). Der mangler dog fortsat at blive udviklet breakpoints for mange antibiotika og arter, hvilket udvikles i projektet. 

Projektet er støttet af EUCAST.

Uddybende information

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33813129/

Projektansvarlig

Rosa Gyntersen, Enhed for flåtoverførte infektioner, Infektionsmedicinsk afdeling, RigshospitaletNanna Skaarup Andersen Nanna Skaarup Andersen, Klinisk center for vektorbårne infektioner, Klinisk Mikrobiologisk afdeling OUH og Forskningsenheden for klinisk mikrobiologi, SDU

Samarbejdspartnere på projektet

Sigurdur Skarphedinsson, Klinisk center for vektorbårne infektioner, Infektionsmedicinsk afdeling Q, OUH

Sanne Løkkegaard Larsen, Klinisk Center for Vectorbårne infektioner, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Fredrikke C. Knudtzen, Klinisk center for vektorbårne infektioner, Infektionsmedicinsk afdeling Q, OUH

Helene Mens, Enhed for flåtoverførte infektioner, Infektionsmedicinsk afdeling, Rigshospitalet

Mathilde Ørbæk, Enhed for flåtoverførte infektioner, Infektionsmedicinsk afdeling, Rigshospitalet

Anne-Mette Lebech, Enhed for flåtoverførte infektioner, Infektiontionsmedicinsk afdeling, Rigshospitalet

Resume:

2021. Borrelia miyamotoi tilhører relapsing fever gruppen af Borrelia. I 2014 blev B. miyamotoi første gang påvist i danske flåter. Der er endnu ikke påvist human infektion i Danmark og kun få cases er beskrevet i Europa. Symptomer kan være feber, myalgier, arthralgi og træthed. Hos immunsupprimerede er der også beskrevet meningoencephalitis.
Vi ønsker at undersøge forekomsten af B. miyamotoi i danske patienter med påvist neuroborreliose. Projektet er støttet afKlinisk Center for Vektorbårne infektioner, OUH og Enhed for flåtoverførte infektioner, RH

Projektansvarlig
Ulrik Stenz Justesen

Samarbejdspartnere på projektet
Center for Klinisk Epidemiologi (Kim Oren Gradel) og Kirurgisk Afdeling A (Niels Qvist og Mark Bremholm Ellebæk), Odense Universitetshospital 

Resumé
2022. Se uddybende information nedenfor.
Projektet er støttet af Neye Fonden (370.650,- DKK): https://www.neye.dk/blog/neye-fonden/

Uddybende information

https://open.rsyd.dk/OpenProjects/openProject.jsp?openNo=1627&lang=da

Projektansvarlig

Thomas Emil Andersen

Samarbejdspartnere på projektet

Institut for Molekylær Medicin (SDU)
Infektionsmedicinsk Afdeling Q (OUH)

Resumé

Dette projekt har siden starten af COVID-19 pandemien arbejdet på at afdække smitterisiko blandt covid-smittede hospitalspatienter og borgere, samt analysere effekten af COVID-19 vacciner. I projektet har gruppen etableret ét af DK’s eneste viruslaboratorier godkendt til at dyrke og arbejde eksperimentelt med SARS-CoV-2. Der arbejdes i projektet med dyrkningsassays herunder plaque assay som anvendes til at estimere virusindholdet i prøver fra specifikke patientgrupper og borgere. Projektet har gennem pandemien bidraget til at vurdere hvorvidt indlagte patienter reelt bærer smitsom virus. 

Projektet har i perioden 2020-2023 modtaget støtte fra Novo Nordisk Fonden, Region Syddanmark og statens ekstraordinære fond til corona-relateret forskning og innovation.

Uddybende information

Klik på nedenstående links for at læse mere om projektet :

Link til side med yderligere info om projektet 

Link til nyhed fra Novo Nordisk om projektet 
 

 
 

Projektansvarlig

Nanna Skaarup Andersen, Klinisk Center for Vectorbårne infektioner, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, SDU/OUH

Samarbejdspartnere på projektet

Infektionsmedicinsk afdeling, Rigshospitalet samt alle KMA’er i Danmark

Resumé

2016. Langtidsoverlevelse, -helbred, social funktionsevne og -uddannelse hos patienter med infektion i centralnervestsyemet.
Projektet er støttet af Forskningsrådet.

Uddybende information

https://doi.org/10.1136/bmj.k1998
https://doi.org/10.1093/cid/ciz997
https://doi.org/10.1016/j.ttbdis.2020.101549
https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2020.2915
https://doi.org/10.1093/infdis/jiaa151
https://doi.org/10.2147/CLEP.S256838
https://doi.org/10.1093/infdis/jiab013

Projektansvarlig, OUH

Thomas Emil Andersen

Samarbejdspartnere på projektet

OUH, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Dansk Fundamental Metrologi/DTU
Lighnovo ApS (DK)
Standa (LT)

Resumé

I dette projekt, som støttes af EU og Innovationsfonden, samarbejder Forskningsgruppen for Biofilminfektioner med Dansk Fundamental Metrologi under DTU (DK), virksomheden LightNovo ApS (DK) og virskomheden Standa (LT) om at udvikle et miniature Raman spektrometer. Det håndholdte spektrometer udvikles til at kunne identificere bakterier direkte i sår, som et redskab til hurtigt at identificere begyndende sårinfektion. Svage patienter og patienter med svækkede immunforsvar er udsatte for sårinfektioner, som hvis de opdages for sent kan føre til amputation eller død. Derfor er hurtig påvisning af begyndende infektion essentielt. Med teknologien der udvikles i dette projekt, håber teamet på at kunne udruste læger med et instrument som hurtigt kan give en indikation af, om der er problematiske bakterier i såret.

Projektet støttes EU EUREKA Eurostars programmet og forløber i perioden marts 2023 – august 2025.

Link til forskningsgruppens hjemmeside

Projektansvarlig
Ulrik Stenz Justesen

Samarbejdspartnere på projektet
Alle KMA’er i Danmark

Resumé
2022. Bacteroides fragilis  gruppen er den største gruppe af bakterier i menneskets tarmmikrobiom og en hyppig årsag til bakteriæmi og andre alvorlige infektioner. Det er derfor vigtigt at have opdateret viden om resistensforholdene i denne gruppe af bakterier. Vi gennemførte den første nationale undersøgelse af resistens i denne gruppe bakterier i 2012 og det er denne undersøgelse vi nu gentager i 2022. 

Projektet er støttet af Beckett Fonden.

Uddybende information
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23773329/

 

 

Projektansvarlig, OUH

Thomas Emil Andersen

Samarbejdspartnere på projektet

GlyProvac
OUH, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling
Fraunhofer (DE)
Epitopic GmbH (DE)

Resumé

SVEET - Sugar-modified Vaccine Epitopes; Exploration and Translation

I dette projekt samarbejder vi med SDU-spinoff virksomheden GlyProVac, det tyske forskningsinstitut Fraunhofer (DE) og virksomheden Epitopic GmbH (DE) om at udvikle en vaccine mod tilbagevendende blærebetændelse (cystitis). I projektet udnyttes at overfladen på bakterier indeholder særlige glykosyleringer, som, hvis dette udnyttes i vaccineudvikling, vil kunne forbedre immunresponset over for bakterien. Til test af vaccinen anvendes gruppens nyligt udviklede grisemodel for blærebetændelse

Projektet er støttet af EU’s Eurostars program og forløber i perioden forår 2021 – forår 2024.

Uddybende information

Klik på nedenstående links for at læse mere om projektet :

Link til forskningsgruppens hjemmeside

https://southdenmark.be/eu-millioner-til-start-up-der-vil-udvikle-en-vaccine-mod-urinvejsinfektion/ 

https://dagensmedicin.dk/forskere-faar-millioner-til-udvikling-af-vaccine-mod-blaerebetaendelse 


 

Projektansvarlig, Region Syddanmark

Thomas Emil Andersen

Samarbejdspartnere på projektet

Region Syddanmark
Syddansk Universitet
Biomodics (DK)
Verigraft (SE)
University of Birmingham (GB)
BMD Software (PT)
Viesoji Istaiga Vilniaus Universiteto Ligonine Santaros Klinikos (LT)
Klinikum Rechts der Isar der Technischen Universität Munchen (DE)
Servicio Vasco de Salud Osakidetza (ES)
Region Stockholm (SE)

Resumé

TELEGRAFT er et multi-disciplinært projektsamarbejde mellem 10 partnere fra Tyskland, Litauen, Portugal, Spanien, Sverige og Danmark. Målet med projektet er at udvikle en vævs- og blodkompatibel kunstig blodåre som kan anvendes ved dialyse. Behandling af dialysepatienter kræver hyppig adgang til blodbanen, og her anlægges hos nogle en kunstig blodåre som kan tåle de mange kanylestik som dialysen kræver. Der er dog problemer med nuværende kunstige blodårer som ofte genkendes som fremmed i kroppen og derved giver anledning til inflammation, vævsindvækst, blodpropper og infektion. I dette EU-støttede projekt forsøger vi at løse disse problemer gennem brug af ny materialeteknologi.   

Projektet er støttet med 4.8M€ af EU og forløber i perioden september 2022 til december 2027.

Uddybende information

Klik på nedenstående links for at læse mere om projektet :

https://www.sdu.dk/en/forskning/telegraft

https://cordis.europa.eu/project/id/101057673
Projektansvarlige
Ulrik Stenz Justesen og Flemming Damgaard Nielsen (ph.d.-studerende)

Samarbejdspartnere på projektet
Medvejledere: Thomas Vognbjerg Sydenham (Klinisk Mikrobiologisk afdeling, Odense Universitetshospital), Mikael Lenz Strube (Afdeling for Bioteknologi og biomedicin, DTU Bioengineering (CeMist Center of Excellence)) og Jakob Møller-Jensen, Institut for Biokemi og Molekylærbiologi, Syddansk Universitet.

Resumé
2021. Et typningssystem, MLST and cgMLST, er ved at blive udviklet for Bacteroides fragilis gruppen og andre anaerobe bakterier for at kigge efter mulige associationer med resistens og tarmkræft.

Projektet er støttet af Harboe Fonden og Region Syddanmark

Uddybende information
https://pubmlst.org/organisms/bacteroides-fragilis
 

Projektansvarlig

Thomas Emil Andersen og Ulrik Stenz Justesen

Resumé

Projektet samler for første gang afdelingens kompetencer inden for klinisk og eksperimentel forskning i tarminfektioner og sigter efter at belyse patogenesen bag Clostridium difficile tarminfektion med henblik på udvikling af nye behandlingsmetoder. Infektioner med C. difficile er et stort problem, særlig på hospitaler, da den er resistent over for flere gængse antibiotika. Patienter, som pga. antibiotikabehandling mister deres naturlige, sunde tarmflora, er i risiko for at blive koloniserede med C. difficile da den, som den eneste, kan overleve behandlingen. Derved risikerer patienter at blive kronisk inficerede med bakterien, hvilket kan have store konsekvenser for patientens helbred. C. difficile er svær at dyrke og undersøge i laboratoriet, bl.a. pga. dens særlige krav til iltfrie forhold i omgivelserne. Af den grund ved man relativt lidt om bakterien. I projektet vil der blive arbejdet på en særlig anaerob (iltfri) tarminfektionsmodel som nøje efterligner forholdene i tyktarmen. Med denne model kan projektteamet studere C. difficile’s kolonisering af tarmepitel under de korrekte forhold. Dette åbner senere i projektet op for test af nye behandlingsmetoder, som sigter mod at fjerne bakterien fra tarmen og samtidig understøtte en genetablering den naturlige tarmflora.

Projektet er støttet af MICA fonden og den anaerobe flowmodel støttes af SDU Research and Innovation Organisation.

 

Sidst opdateret: 27.09.2023