Skip to main content
DA / EN

Forskningsprojekter

ECO2-ferries
IntEgreret reversibel CO2 varmepumpe til at sejle mod faktiske nul-emissionsfærger

NATCO2OL&HOT
Naturligt køligt og varmt med CO2 som fremtidssikret kølemiddel

PtX plant in Kassø
e-Methanol som udgangspunkt i storskala CO2-neutral skibsfart

ASIR
Automatiseret Inspektionsrobot til Spildevandsledning

SDU Mechatronics Syddansk Universitet

  • Alsion 2
  • Sønderborg - DK-6400
  • Telefon: +45 6550 1690
  • Fax: +45 6550 1635

Sidst opdateret: 18.01.2024