Skip to main content

ASIR

Den samlede danske spildevandsledning har en værdi af ca. 180 mia. kr. og strækker sig over 64.000 km. Til sammenligning har spildevandsledningen i USA en længde på 2 mio. km, mens Kinas strækker sig over 4 mio. km. Selv om den er skjult, udgør infrastrukturen en høj værdi for samfundet, og konsekvenserne ved eventuelle fejl kan være katastrofale.

ASIR (Automated Sewer Inspection Robot) er et projekt, der har til hensigt at forbedre processen til hyppige røreftersyn for at sikre integritet, øget holdbarhed og reduktion af udgifter og miljømæssig påvirkning.

Resultatet skal munde ud i et koncept, der selvstændigt kan navigere i rørsystemet for at anmærke og systematisere kritiske fejl og mangler – så som rødder, rørforskydninger og rusttæring. ASIR har potentialet til at reducere vedligeholdelsesudgifterne til rørledningens infrastruktur med op til 25%, samtidig med at de kommercielle partnere får en unik konkurrenceplatform til at skalere teknologien på tværs af markeder og anvendelsesmuligheder.

Projektets særlige mål:

1. Udarbejdelse af en robotplatform, der kan transportere sensorudstyr, og som har indbygget databehandlingskapacitet.

2. Udvikling af en algoritme, der kan navigere og regulere robotplatformen i rør med en diameter på 200 til 600mm.

3. Udvikling af en algoritme, der kan spore og klassificere anormaliteter i rør bedre eller på samme niveau som en traditionel rørinspektion. 

Forsøgsopstilling: Diameter: 200mm, 250mm, 315mm, 400mm
Drejninger: 90, 15, 45 grader.

Danmarks Innovationsfond har bevilliget 13 mio. kr. til ASIR, der er et fælles 3½ årigt forskningsprojekt mellem Aalborg Universitet, SDU, Aarhus Vand, Vandcenter Syd, HOFOR, Tiny Mobile Robots, INLOC Robotics, Envidan, og FKSSlamson. Det totale budget udgør 24 mio. kr.

For yderligere information kontakt venligst Adjunkt Hamid Arionfard, arionfard@sdu.dk.

 

Sidst opdateret: 27.11.2020