Uddannelsens opbygning

Sidefag i religionsstudier er et fuldtidsstudium, der udgør 95 ECTS, hvoraf 45 ECTS er på bachelorniveau og 50 ECTS er på kandidatniveau.

Sammen med en relevant kandidatuddannelse samt bestået eksamen i originalsprogsbaseret emne baseret på forudgående propædeutisk sprogindlæring, giver sidefag på 95 ECTS undervisningskompetence inden for gymnasiesektoren.

Vælger du at stoppe på sidefaget, når du har opnået 45 ECTS, svarer det til et tilvalg, og du opnår ikke undervisningskompetence til gymnasiesektoren, men en grundlæggende faglig kompetence i dele af fagets kernefaglighed.

Fag på BA-delen (45 ECTS)

 • Gammeltestamentlig religion med jødedom (5 ECTS)
 • Sammenlignende religionshistorie 1. (20 ECTS)
 • Kristendom (10 ECTS)
 • Religionsrelateret filosofi (10 ECTS)

Læs mere om de enkelte discipliner under Fagbeskrivelser.

Fag på kandidat-delen (50 ECTS)

 • Konstituerende fag på 40 ECTS, heraf udgør særfag 40 ECTS og åbne fag 0 ECTS.
 • Valgfag på 10 ECTS
 • Tilvalgets valgfag skal være relevant for det centrale fag.


For studerende med centralt fag i et af gymnasiefagene inden for naturvidenskab, teknik,  idræt samt samfundsvidenskab består kandidatuddannelsen med sidefag i Religionsstudier af 75 ECTS i henhold til følgende model:

 • 40 ECTS konstituerende fag, jf. studieordningen 
 • 10 ECTS valgfag, jf. studieordningen 
 • Disciplinen Gymnasiepraktik, 10 ECTS
 • Disciplinen Videnskabsteori, Tværvidenskabelighed og Forsknings-formidling, 15 ECTS
Fagbeskrivelser

Læs om hvad fagene indeholder på bachelordelen af Religionsstudier

læs her

Fagbeskrivelser

Læs om hvad fagene indeholder på kandidatdelen af Religionsstudier

læs her

Studieordning

Se studieordningen for sidefag i Religionsstudier. Du ledes til mitSDU, som er de studerendes site.

Klik her