Skip to main content
DA / EN

På en række bacheloruddannelser (find din bacheloruddannelse) skal du vælge et tilvalg eller sidefag på dit tredje studieår. Det giver dig en bredere faglighed, og gør dig i stand til arbejde med en problemstilling fra flere faglige vinkler.

Tilvalg findes kun på bachelorniveau. Sidefag kan du fortsætte med videre ind i en kandidatuddannelse, hvis du har lyst til det.

En erhvervsrettet uddannelse

Sådanne spørgsmål, men også religionsfilosofiske emner, herunder religiøs og ikke-religiøs etik, samt naturligvis de forskellige religioners oprindelse, udvikling og aktuelle fremtrædelsesformer og fagdidaktiske spørgsmål står centralt for sidefag i Religionsstudier. Uddannelsen balancerer studier af religion i fortid og i nutid, men sikrer, at studerende får kvalificeret viden om religioners former og funktioner i nutiden, fx i globaliserings- og integrationsprocesser, herunder såkaldte kulturmøder. Da viden om og kompetencer til kritisk og metodisk analyse af det kulturelle fænomen "religion" både er nødvendigt og nyttigt i nutidens verden og samfund, er uddannelsesområderne derfor også gennemgående praksis- og erhvervsorienteret.

Hvorfor læse Religionsstudier på SDU?

På Religionsstudier lærer du at forene klassiske, sammenlignende religionsstudier i oldtidens religioner, i indfødte religioner, i nulevende religioners tilblivelses- og virkningshistorie med teori og metode samt med studier i religiøs forandring, før og nu, og med aktuel religion og udvikling i og uden for Danmark. Nutidens debatter om religion, herunder om religionens plads i samfundet, om religion og integration, majoritets-og minoritetsreligion, "islam og 'os'", står naturligvis også centralt på Religionsstudier.  Som studerende lærer du derfor også at forene engagement i sådanne aktuelle debatter med en videnskabelig, historisk-komparativ, fagligt-distanceret og analytisk-kritisk tilgang til religion før og nu.

Du kan følge med i studielivet på Religionsstudier her


Derfor skal du læse...

  • Uddannelsen omfavner de mange filosofiske områder, der også er gældende, når man snakker religion. Du får derfor en bred og dyb indsigt i de mange aspekter, som eksisterer inden for religionsvidenskab.  
  • Du får en række kompetencer og viden omhandlende kultur og religion og deres relevans og påvirkning i samfundet. 
  • Uddannelsen er erhvervsorienteret, og du vil derfor være godt rustet til at anvende dine kompetencer i både offentlige og private virksomheder og organisationer efter endt uddannelse.  

 

Følg @hum_studieliv_sdu på Instagram