Skip to main content

På en række bacheloruddannelser (find din bacheloruddannelse) skal du vælge et tilvalg eller sidefag på dit tredje studieår. Det giver dig en bredere faglighed, og gør dig i stand til arbejde med en problemstilling fra flere faglige vinkler.

Tilvalg findes kun på bachelorniveau. Sidefag kan du fortsætte med videre ind i en kandidatuddannelse, hvis du har lyst til det.

En erhvervsrettet uddannelse

Sådanne spørgsmål, men også religionsfilosofiske emner, herunder religiøs og ikke-religiøs etik, samt naturligvis de forskellige religioners oprindelse, udvikling og aktuelle fremtrædelsesformer og fagdidaktiske spørgsmål står centralt for sidefag i Religionsstudier. Uddannelsen balancerer studier af religion i fortid og i nutid, men sikrer, at studerende får kvalificeret viden om religioners former og funktioner i nutiden, fx i globaliserings- og integrationsprocesser, herunder såkaldte kulturmøder. Da viden om og kompetencer til kritisk og metodisk analyse af det kulturelle fænomen "religion" både er nødvendigt og nyttigt i nutidens verden og samfund, er uddannelsesområderne derfor også gennemgående praksis- og erhvervsorienteret.

Hvorfor læse Religionsstudier på SDU?

På Religionsstudier lærer du at forene klassiske, sammenlignende religionsstudier i oldtidens religioner, i indfødte religioner, i nulevende religioners tilblivelses- og virkningshistorie med teori og metode samt med studier i religiøs forandring, før og nu, og med aktuel religion og udvikling i og uden for Danmark. Nutidens debatter om religion, herunder om religionens plads i samfundet, om religion og integration, majoritets-og minoritetsreligion, "islam og 'os'", står naturligvis også centralt på Religionsstudier.  Som studerende lærer du derfor også at forene engagement i sådanne aktuelle debatter med en videnskabelig, historisk-komparativ, fagligt-distanceret og analytisk-kritisk tilgang til religion før og nu.

Du kan følge med i studielivet på Religionsstudier her


Derfor skal du læse...

  • Uddannelsen omfavner de mange filosofiske områder, der også er gældende, når man snakker religion. Du får derfor en bred og dyb indsigt i de mange aspekter, som eksisterer inden for religionsvidenskab.  
  • Du får en række kompetencer og viden omhandlende kultur og religion og deres relevans og påvirkning i samfundet. 
  • Uddannelsen er erhvervsorienteret, og du vil derfor være godt rustet til at anvende dine kompetencer i både offentlige og private virksomheder og organisationer efter endt uddannelse.  

 

Følg @hum_studieliv_sdu på Instagram