Skip to main content

Dine valg undervejs definerer dine fremtidsmuligheder

På denne uddannelse har du mange muligheder for at tone uddannelsen i den retning, du brænder for:

 • Hvad vil du lære i dine opgaver, projekter og valgfag?
 • Vil du arbejde alene eller sammen med andre?
 • Hvilket type problem vil du arbejde med i frie opgaver? 

mitsdu kan du se mere om hvilke elementer og valgfriheder, der indgår i uddannelsen.

Selvom to studerende tager denne uddannelse går de ikke ud ad døren med præcis de samme kompetencer. Det betyder, at vores studerende løser mange forskellige opgaver ude i verden, når de afslutter deres uddannelse. Opgaver, der matcher de kompetencer, de har udviklet undervejs.

Du kan gå mange veje – og det er dine valg undervejs i uddannelsen, som i høj grad definerer dine muligheder.

Videoen handler om når du vælger kandidatuddannelse, men der er også gode pointer til dig som skal vælge sidefag/tilvalg.

Eksempler på, hvad studerende fra denne uddannelse har lært og gør ude i verden

Nedenfor kan du læse mere om, hvad tidligere studerende på denne uddannelse tager med sig, og hvordan de bidrager i verden. Listerne er ikke udtømmende - du vil finde masser af studerende, som har brugt deres uddannelse til at lære andre ting og skabe sig en fremtid, som man umuligt kunne have forestillet sig.

Undervejs

Det du lærer undervejs i uddannelsen
En uddannelse i religion er en lang læreproces, hvor du blandt andet lærer at:

 • arbejde med religionsvidenskabelige og etiske problemer i forskellige sociale, politiske og erhvervsmæssige sammenhænge, hvor viden om religion og etik er en fordel.
 • forstå og reflektere over religionsfagets teorier, herunder sociologiske, didaktiske, historiske og filosofiske teorier.
 • varetage elementære formidlings- og samarbejdsopgaver, inkl. kommunikative udfordringer og arbejdsmæssige opgaver forbundet med f.eks. kultur- og religionsmøder i et globaliseret samfund, i og uden for Danmark.
 • læse, forstå og problematisere relevante religionsvidenskabelige tekster (på dansk, engelsk og de skandinaviske sprog).
 • analysere og fortolke kildetekster og andet materiale ud fra fagligt relevante teorier og metoder.
 • finde, udvælge og kritisk anvende relevant kildemateriale og faglitteratur

Kandidater fra denne uddannelse nævner herudover en lang række kompetencer, som de, hver især, udviklede mens de studerede.

Bagefter

Det du kan bidrage med efter uddannelsen
Helt konkret vil du kunne have et arbejde, hvor du skal:

 • forstå og reflektere over teorier, metoder og praksis.
 • håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i studie- eller arbejdssammenhænge.
 • selvstændigt indgå i tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang.
 • identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer.
 • forstå og anvende faglige tekster på engelsk og på de skandinaviske sprog.

Listen her giver eksempler på hvad tidligere kandidater fortæller de arbejder med efter uddannelsen. Men listen er uendeligt meget længere.