Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Tilvalg i Organisatorisk kommunikation et et 3/4-årligt fuldtidsstudium og udgør 45 ECTS.

Fagbeskrivelser

Læs om hvad fagene indeholder på Organisatorisk Kommunikation

læs her

Studieordning

Se studieordningen for tilvalg i Organisatorisk kommunikation. Du ledes til mitSDU, som er de studerendes site.

Klik her

Sidst opdateret: 13.12.2018