Skip to main content

Uddannelsens opbygning 

 

Sidefag i oldtidskundskab har et omfang af 95 ECTS. De første 45 ECTS er på bachelorniveau og er integreret i bacheloruddannelsen. De sidste 50 ECTS er på kandidatniveau, og er placeret som det første du møder på kandidatuddannelsen.

Hvis du ikke har haft oldgræsk i gymnasiet består bachelordelen af sidefaget i Oldtidskundskab af i alt 3 semestre, idet der indgår begynderundervisning i oldgræsk (såkaldt ”propædeutik”) på i alt 30 ECTS udover de normerede 45 ECTS.

Du kan vælge at stoppe sidefaget efter bachelordelen. Så svarer det du har læst til et tilvalg, og du opnår ikke undervisningskompetence til gymnasiesektoren, men en grundlæggende faglig kompetence i fagets kernefaglighed.

Er du studerende fra Sundhedsvidenskab, Naturvidenskab eller Samfundsvidenskab?
Hvis din bacheloruddannelses centrale fag er fra Sundhedsvidenskab, Naturvidenskab eller Samfundsvidenskab, vil kandidatsidefaget i oldtidskundskab blive udvidet med 25 ECTS. Det betyder at din kandidatuddannelse bliver udvidet med et ½ år. Se præcis hvordan udvidelsen ser ud i kandidatstudieordningen (LINK til mitSDU studieordninger). Du får ekstra SU til dette halve år.

Du finder en detaljeret beskrivelse af de enkelte kurser ved at klikke på kursets titel i oversigten over uddannelsens opbygning ovenfor.

Vi opdaterer vores uddannelser hvert år i maj. Så det studieforløb du ser her, kan forandre sig.