Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Sidefag i oldtidskundskab er et fuldtidsstudium, der udgør 95 ECTS, hvoraf 45 ECTS er på bachelorniveau og 50 ECTS er på kandidatniveau. Sammen med relevant kandidatuddannelse giver tilvalg på 95 ECTS undervisningskompetence inden for gymnasiesektoren.

Vælger du at stoppe sidefaget efter bachelordelen, har du læst det, som svarer til et tilvalg, og du opnår ikke undervisningskompetence til gymnasiesektoren, men en grundlæggende faglig kompetence i dele af fagets kernefaglighed.

For studerende med centralt fag i et af gymnasiefagene inden for naturvidenskab, teknik,  idræt samt samfundsvidenskab består kandidatuddannelsen med sidefag i Græsk af 75 ECTS i henhold til følgende model:

 

  • 40 ECTS konstituerende fag, jf. studieordningen 
  • 10 ECTS valgfag, jf. studieordningen 
  • Disciplinen Gymnasiepraktik, 10 ECTS
  • Disciplinen Videnskabsteori, Tværvidenskabelighed og Forsknings-formidling, 15 ECTS

 

I sidefaget indgår:

  • græsk sprog
  • litteraturanalyse og teksttolkning
  • græsk-romersk arkæologi
  • græsk-romersk historie

Bachelordelen af sidefaget i Oldtidskundskab består af i alt 3 semestre, idet der indgår begynderundervisning i oldgræsk (såkaldt ”propædeutik”) på i alt 30 ECTS udover de normerede 45 ECTS. Dvs. at den samlede bacheloruddannelse udvides til i alt 7 semestre.

SU-styrelsen bevilger ekstra SU-klip i forbindelse med et afsluttet begynderkursus i græsk til det 7. semester.

Studerende, der har bestået oldgræsk på A-niveau i forbindelse med deres gymnasiale uddannelse, kan med hjælp fra studievejledningen få lagt en individuel studieplan, således at de kan færdiggøre deres bacheloruddannelse på 6 semestre.

Fagbeskrivelser

Læs om hvad fagene indeholder på bachelordelen af Oldtidskundskab

læs her

Fagbeskrivelser

Læs om hvad fagene indeholder på kandidatdelen af Oldtidskundskab

læs her

Studieordning

Se studieordningen for sidefag i Oldtidskundskab. Du ledes til mitSDU, som er de studerendes site.

Klik her