Skip to main content

Adgangskrav

Du kan søge ind på sidefaget i Oldtidskundskab, hvis du går på en bachelor, hvor muligheden for tilvalg/sidefag indgår.

Du skal opfylde nedenstående specifikke adgangskrav:

  • Græsk A 

Har du ikke Græsk A?

Hvis du ikke på forhånd har Græsk A, kan du stadig søge ind. Du skal undervejs i  uddannelsen følge begyndersprogsundervisning i oldgræsk på et niveau svarende til de gymnasiale uddannelsers A-niveau. SU-styrelsen bevilger ekstra SU-klip i forbindelse med et afsluttet begynderkursus. 

Læs mere om optagelse på tilvalg/sidefag