Uddannelsens opbygning

Tilvalget består af obligatoriske fag svarende til 45 ECTS-point.

Fagbeskrivelser

Læs om hvad fagene indeholder på bachelordelen af Medievidenskab

læs her

Fagbeskrivelser

Læs om hvad fagene indeholder på kandidatdelen af Medievidenskab

læs her

Studieordning

Se studieordningen for sidefag i Medievidenskab. Du ledes til mitSDU, som er de studerendes site.

Klik her