Skip to main content
DA / EN

På en række bacheloruddannelser (find din bacheloruddannelse) skal du vælge et tilvalg eller sidefag på dit tredje studieår. Det giver dig en bredere faglighed, og gør dig i stand til arbejde med en problemstilling fra flere faglige vinkler.

Tilvalg findes kun på bachelorniveau. Sidefag kan du fortsætte med videre ind i en kandidatuddannelse, hvis du har lyst til det.

Medier er grundlæggende midler, hvormed vi skaber, udvikler og vedligeholder økonomiske, sociale og kulturelle relationer.

Den teknologiske udvikling og digitalisering har betydet, at medier såsom tv, film, radio, computere, telefoner og trykte medier i dag ikke fungerer adskilt, men i sammenhæng med hinanden. Denne udvikling betegnes mediekonvergens.

Uddannelsen i Medievidenskab tager afsæt i nutidens medielandskab, samt i undervisningsinstitutioners, erhvervslivets og det offentliges behov for kandidater med dybtgående kvalifikationer inden for medier.

Målet med uddannelsen er at give dig som studerende en bred og fleksibel uddannelse, der gør dig i stand til at varetage en række erhvervsfunktioner i fremtidens dynamiske medie- og kommunikationsmiljøer. Dette inkluderer at undervise.

NB! Hvis du har centralt fag inden for biologi, matematik, datalogi, fysik, idræt, kemi eller samfundsfag og har valgt eller tænker på at vælge medievidenskab som tilvalg, skal du være opmærksom på, at tilvalget på kandidatuddannelsen vil blive udvidet med 30 ECTS. Dette medfører, at din kandidatuddannelse bliver på i alt 2½ år (150 ECTS). Studietidsforlængelsen på 30 ECTS er SU-berettiget.

Derfor skal du læse...

  • Du får et indblik i og kompetencer for at arbejde med de medier, der præger vores samfund og hverdag, både ift. at planlægge og producere indhold samt ift. at skabe viden om mediebrug og mediernes rolle i samfundsudviklingen.
  • Du understøtter dit centralfag med et meget erhvervsrettet studium med fokus på mediernes brug og rolle i samfundet.
  • Du kvalificerer dig til at læse videre på kandidatuddannelser såsom Medievidenskab, Kultur og Formidling, International Virksomhedskommunikation og mange flere. Derudover kvalificerer du dig med et helt sidefag (BA+KA) til at undervise i Mediefag i gymnasiet.

 

Følg @hum_studieliv_sdu på Instagram