Skip to main content

Dine valg undervejs definerer dine fremtidsmuligheder

På denne uddannelse har du mange muligheder for at tone uddannelsen i den retning, du brænder for:

 • Hvad vil du lære i dine opgaver, projekter og valgfag?
 • Vil du arbejde alene eller sammen med andre?
 • Hvilket type problem vil du arbejde med i frie opgaver? 

mitsdu kan du se mere om hvilke elementer og valgfriheder, der indgår i uddannelsen.

Selvom to studerende tager denne uddannelse går de ikke ud ad døren med præcis de samme kompetencer. Det betyder, at vores studerende løser mange forskellige opgaver ude i verden, når de afslutter deres uddannelse. Opgaver, der matcher de kompetencer, de har udviklet undervejs.

Du kan gå mange veje – og det er dine valg undervejs i uddannelsen, som i høj grad definerer dine muligheder.

Videoen handler om når du vælger kandidatuddannelse, men der er også gode pointer til dig som skal vælge sidefag/tilvalg.

Eksempler på, hvad studerende fra denne uddannelse har lært og gør ude i verden

Nedenfor kan du læse mere om, hvad tidligere studerende på denne uddannelse tager med sig, og hvordan de bidrager i verden. Listerne er ikke udtømmende - du vil finde masser af studerende, som har brugt deres uddannelse til at lære andre ting og skabe sig en fremtid, som man umuligt kunne have forestillet sig.

Undervejs

Det du lærer undervejs i uddannelsen
En uddannelse i historie er en lang læreproces, hvor du blandt andet lærer at:

 • anvende historiefagets centrale metoder og redskaber og desuden anvende generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for fagområdet og dets begrebsapparat.
 • vurdere kvaliteten af historiefaglig forskning.
 • gennemføre systematisk og kritisk informationssøgning.
 • formidle historiefaglige problemstillinger og undersøgelsesresultater både skriftligt og mundtligt.

Kandidater fra denne uddannelse nævner herudover en lang række kompetencer, som de, hver især, udviklede mens de studerede.

Bagefter

Det du kan bidrage med efter uddannelsen
Helt konkret vil du kunne have et arbejde, hvor du skal:

 • overskue og systematisere et komplekst stofområde.
 • udvikle viden gennem opstilling og løsning af nye problemstillinger på basis af kvalificerede valg af teori og metoder inden for historiefaget.
 • indgå kritisk og konstruktivt i videns udviklende samarbejdsprocesser.
 • kunne forstå og anvende faglige tekster på engelsk og på de skandinaviske sprog.

Listen her giver eksempler på hvad tidligere kandidater fortæller de arbejder med efter uddannelsen. Men listen er uendeligt meget længere.