Skip to main content
DA / EN

På en række bacheloruddannelser (find din bacheloruddannelse) skal du vælge et tilvalg eller sidefag på dit tredje studieår. Det giver dig en bredere faglighed, og gør dig i stand til arbejde med en problemstilling fra flere faglige vinkler.

Tilvalg findes kun på bachelorniveau. Sidefag kan du fortsætte med videre ind i en kandidatuddannelse, hvis du har lyst til det.

Vær med til at tone dine fagprofil

Hvis du vælger historie som sidefag, kan du naturligvis ikke ”nå” hele verdenshistorien, men vi udstyrer dig med nogle metodiske og teoretiske færdigheder. Dette sætter dig i stand til at finde, læse og vurdere tekster og kilder kritisk.

Ud over disse færdigheder skal du naturligvis tilegne dig viden om, hvad historikere har skrevet om fortiden, og du lærer at forholde dig kritisk til enhver tolkning. På sidefaget får du et kursus i historiens lange linjer fra antikken til i dag, men du får også mulighed for at fordybe dig i et historisk emneområde – det kan f.eks. være:

  • "Den danske velfærdsstats historie”
  •  "Romerrigets historie"
  • "1864”
  • "Danmark i Middelalderen”
  • eller noget helt femte

Under alle omstændigheder har du mulighed for at vælge mellem forskellige tilbud. Endelig får du en introduktion til forskellige samfundsvidenskabelige discipliner og deres forhold til historiefaget.

Du står stærkt med et sidefag i Historie

De færdigheder du opnår, vil både styrke dig i dit centralfag og give dig en solid grundviden om faget historie. Det siger sig selv, at du også skal lære at formidle din viden på en god måde. Derfor lægger vi megen vægt på, at du skal skrive og på anden måde formidle den viden, du opnår under studiet. Du opøver også en stærk kompetence til at overskue og bearbejde data.


Derfor skal du læse...

  • Du vil blive en del af et uddannelsesmiljø, hvor studerende og forskere arbejder side om side for bedre at forstå Europa og Vestens historie.
  • Du får et dybdegående indblik i historiens påvirkning i nutidens samfund.
  • Du får en stærk kompetence til at indsamle, overskue og bearbejde data – en kompetence, der efterspørges hos en lang række forskellige offentlige og private virksomheder og organisationer.

  • Følg @hum_studieliv_sdu på Instagram