Skip to main content

Uddannelsens opbygning

 Tilvalg i Designkultur er delt op på to semestre:

1. semester (15 ECTS):

  • Designanalyse I: 5 ECTS, 3 timer
  • Designhistorie I: 5 ECTS, 3 timer
  • Designteori I: 5 ETCS, 3 timer

2. semester (30 ECTS):

  • Designanalyse II: 5 ECTS, 3 timer
  • Designhistorie II: 5 ECTS, 3 timer
  • Designteori II: 10 ECTS, 3 timer
  • Visuel kultur: 10 ECTS

Se fagbeskrivelserne i Studieordningen.

Fagbeskrivelser

Læs om hvad fagene indeholder på Designkultur

læs her

Studieordning

Se studieordningen for tilvalg i Designkultur. Du ledes til mitSDU, som er de studerendes site.

Klik her