Skip to main content
DA / EN

På en række bacheloruddannelser (find din bacheloruddannelse) skal du vælge et tilvalg eller sidefag på dit tredje studieår. Det giver dig en bredere faglighed, og gør dig i stand til arbejde med en problemstilling fra flere faglige vinkler.

Tilvalg findes kun på bachelorniveau. Sidefag kan du fortsætte med videre ind i en kandidatuddannelse, hvis du har lyst til det.

Er du glad for dit fag – men har svært ved at se dig selv som gymnasielærer? Eller har du skiftet mening og vil hellere have en uddannelse, der stiller skarpt på én af samtidens vigtige udviklings- og vækstbrancher: design?

Tilvalget i Designkultur kan du både kombinere med den tværfaglige kandidatuddannelse i Designledelse (cand.mag. i designledelse) og den rent humanistiske kandidatuddannelse Designstudier (cand.mag.), hvor der bl.a. arbejdes med at se på og udøve formidling af design.

Fælles for begge uddannelser er, at de med design er født ind i et dynamisk spændingsfelt af erhvervsliv, kultur og medier. 
Tilvalget i Designkultur giver teoretiske og analytiske kompetencer rettet mod studiet af designobjekter i en historisk, kulturel og samfundsmæssig kontekst.

Målet er, at fremtidens aktører inden for designformidling, designstudier og designledelse skal være vidende, reflekterede, have overblik og kunne skabe forbindelse på tværs af forskellige fagligheder og fagtraditioner.

Tilvalget i Designkultur er sammen med en humanistisk eller samfundsvidenskabelig bachelor adgangsgivende til Designstudier.

Derfor skal du læse...

  • Du får stærke kompetencer inden for formidling og produktion af design.  
  • Du vil være en del af et stærkt fagmiljø, der prioriterer den nyeste forskning i undervisningen.  
  • Du får en stærk og bred fagprofil, der giver dig kompetencerne til både at arbejde i det private og det offentlige efter endt uddannelse.  

 

Følg @hum_studieliv_sdu på Instagram