Skip to main content

Dine valg undervejs definerer dine fremtidsmuligheder

På denne uddannelse har du mange muligheder for at tone uddannelsen i den retning, du brænder for:

 • Hvad vil du lære i dine opgaver, projekter og valgfag?
 • Vil du arbejde alene eller sammen med andre?
 • Hvilket type problem vil du arbejde med i frie opgaver? 

mitsdu kan du se mere om hvilke elementer og valgfriheder, der indgår i uddannelsen.

Selvom to studerende tager denne uddannelse går de ikke ud ad døren med præcis de samme kompetencer. Det betyder, at vores studerende løser mange forskellige opgaver ude i verden, når de afslutter deres uddannelse. Opgaver, der matcher de kompetencer, de har udviklet undervejs.

Du kan gå mange veje – og det er dine valg undervejs i uddannelsen, som i høj grad definerer dine muligheder.

Videoen handler om når du vælger kandidatuddannelse, men der er også gode pointer til dig som skal vælge sidefag/tilvalg.

Eksempler på, hvad studerende fra denne uddannelse har lært og gør ude i verden

Nedenfor kan du læse mere om, hvad tidligere studerende på denne uddannelse tager med sig, og hvordan de bidrager i verden. Listerne er ikke udtømmende - du vil finde masser af studerende, som har brugt deres uddannelse til at lære andre ting og skabe sig en fremtid, som man umuligt kunne have forestillet sig.

Undervejs

Det du lærer undervejs i uddannelsen
En uddannelse i designkultur er en lang læreproces, hvor du blandt andet lærer at:

 • beskrive, formulere og formidle problemstillinger og resultater i en videnskabelig sammenhæng, som retter sig mod designkulturelle aspekter.
 • vurdere og anvende metoder inden for designkulturelle og erhvervsøkonomiske områder.
 • formidle designkommunikative formidlingsformer.
 • researche primære og sekundære kilder af historisk og aktuel karakter.
 • forstå og anvende faglige tekster på engelsk.

Kandidater fra denne uddannelse nævner herudover en lang række kompetencer, som de, hver især, udviklede mens de studerede.

Bagefter

Det du kan bidrage med efter uddannelsen
Helt konkret vil du kunne have et arbejde, hvor du skal:

 • håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i studie- eller arbejdssammenhænge.
 • selvstændigt indgå i tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang.
 • identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer.

Listen her giver eksempler på hvad tidligere kandidater fortæller de arbejder med efter uddannelsen. Men listen er uendeligt meget længere.