Skip to main content

Dine valg undervejs definerer dine fremtidsmuligheder

På denne uddannelse har du mange muligheder for at tone uddannelsen i den retning, du brænder for:

 • Hvad vil du lære i dine opgaver, projekter og valgfag?
 • Vil du arbejde alene eller sammen med andre?
 • Hvilket type problem vil du arbejde med i frie opgaver? 

mitsdu kan du se mere om hvilke elementer og valgfriheder, der indgår i uddannelsen.

Selvom to studerende tager denne uddannelse går de ikke ud ad døren med præcis de samme kompetencer. Det betyder, at vores studerende løser mange forskellige opgaver ude i verden, når de afslutter deres uddannelse. Opgaver, der matcher de kompetencer, de har udviklet undervejs.

Du kan gå mange veje – og det er dine valg undervejs i uddannelsen, som i høj grad definerer dine muligheder.

Videoen handler om når du vælger kandidatuddannelse, men der er også gode pointer til dig som skal vælge sidefag/tilvalg.

Eksempler på, hvad studerende fra denne uddannelse har lært og gør ude i verden

Nedenfor kan du læse mere om, hvad tidligere studerende på denne uddannelse tager med sig, og hvordan de bidrager i verden. Listerne er ikke udtømmende - du vil finde masser af studerende, som har brugt deres uddannelse til at lære andre ting og skabe sig en fremtid, som man umuligt kunne have forestillet sig.

Undervejs

Det du lærer undervejs i uddannelsen
En uddannelse i dansk er en lang læreproces, hvor du blandt andet lærer at:

 • anvende fagområders metoder og redskaber samt kunne anvende generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for fagområde.
 • vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger og anvende relevante analyse- og løsningsmodeller.
 • formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller til både fagfæller og ikke-specialister.
 • analysere forskellige komplekse sprog- og tekstformer (såvel bogkulturens tekster, de elektroniske mediers fiktions- og faktatekster som talt sprog) med anvendelse af litteratur- og sproganalytiske metoder.
 • foretage begrundede metodiske valg.
 • formulere sig skriftligt på grammatisk og ortografisk korrekt dansk.

Kandidater fra denne uddannelse nævner herudover en lang række kompetencer, som de, hver især, udviklede mens de studerede.

Bagefter

Det du kan bidrage med efter uddannelsen
Helt konkret vil du kunne have et arbejde, hvor du skal:

 • selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang.
 • identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer.
 • indgå i et samarbejde, herunder kunne modtage kritik af eget arbejde og give konstruktiv kritik til andre.
 • arbejde selvstændigt, disciplineret, struktureret og målrettet, herunder også kunne overholde deadlines og formalia.

Listen her giver eksempler på hvad tidligere kandidater fortæller de arbejder med efter uddannelsen. Men listen er uendeligt meget længere.